ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Veřejné prohlášení redakce magazínu Q vysílaného Českou televizi

Veřejné prohlášení redakce magazínu Q vysílaného Českou televizi

Veřejné prohlášení redakce magazínu Q vysílaného Českou televizi

Redakce televizního magazínu Q, který vysílá Česká Televize se rozhodla natočit jeden celý díl magazínu na Slovensku.

Vysílací čas: 12.4.2007 ve 22,50 na ČT 1


Redakce televizního magazínu Q, který vysílá Česká Televize každý čtvrtek ve 22,50 hod na programu ČT 1 se rozhodla natočit jeden celý díl magazínu na Slovensku s vědomím že cílovou skupinou tohoto dílu budou i slovenští diváci, jejichž ohlasy nás inspirovaly. Dostali jsme řadu emailových zpráv, které mimo pozitivní ohlasy na náš magazín obsahovali postesknutí na tím, že Slovenská televize žádné podobné vysílání pro G/L menšinu nemá. Magazín přitom může přinést pozitivní efekt v oblasti osvěty
a může veřejnost informovat o životě a problémech nezanedbatelné menšiny. V slovenském dílu magazínu Q zazní také výpovědi lidí, kteří se setkávají s diskriminací na základě své sexuální orientace. Považujeme to za nepřijatelné v demokratické zemi, která je součástí Evropské unie. Jsme přesvědčeni že Slovenská veřejnoprávní televize by měla dát prostor k vzniku obdobného formátu, který by pomáhal veřejnosti zbavit se předsudků o G/L orientovaných lidech a poskytovat tak veřejnoprávní servis.

Toto prohlášení vzniklo na základě žádosti sdružení „Inaciatíva Inakosť“ která se snaží práva G/L minority na Slovensku prosazovat.

Ve slovenském díle magazínu Q pod názvem „Invázia“ vystoupí Marián Leško, Monika Flašíková-Beňová, Zdena Studénková, Vlado Adásek, Zuzana Piussi, členové občanského sdružení „Iniciatíva Inakosť“ a další.

Vysílací čas: 12.4.2007 ve 22,50 na ČT 1.

Prohlášení za redakci podepisují:
režisér slovenského dílu „Invázia“ Peter Serge Butko
a producent magazínu Q Daniel Tuček.

V Praze 25.III.2007.
- redakce magazínu Q -
12.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet