ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Bošácka hruška

Bošácka hruška

Bošácka hruška

Regionálne environmentálne centrum a Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny vyhlásili pri príležitosti Národného dňa stromov (20. októbra 2006) celoslovenskú súťaž „Strom roka 2006“. Do finálnej dvanástky sa dostala aj 300 ročná hruška z Bošáce. Podporte hlasovaním jej ošetrenie.


Cieľom súťaže je upozorniť na význam stromov v našom životnom prostredí, vzbudiť a posilniť záujem verejnosti o svoje okolie, ako aj umožniť širokej verejnosti predstaviť svoj najkrajší strom a možno aj príbeh, ktorý s daným stromom súvisí.

Hruška planá
sa nachádza v Bošáci – časť Zábudišová. Jej obvod kmeňa je 376 cm. Vyrastá do výšky 17 m. Šírka koruny je 16 m. Strom je výnimočný svojím úctyhodným vekom, vzrastom a históriou. Do finálnej 12-ky sa dostala pod číslom 1!

Svoj hlas jej môžete dať do 17. 4. 2007 zaslaním čísla 1 (s uvedením mena a miesta bydliska hlasujúceho) prostredníctvom:
  • e-mailu na adresu mvszopk@internet.sk
  • telefónu/faxu na tel. č.: 02 5441 3968 (linka má aj odkazovač)
  • SMS správy na číslo: 0902 112417
  • listom na adresu MV SZOPK, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
  • internetovej stránky www.zelen.sk

- redakcia -
14.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet