ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Slovanská démonolatria V. => Bytosti polí

Slovanská démonolatria V. => Bytosti polí

Slovanská démonolatria V. => Bytosti polí

Slovania ako poľnohospodársky národ veľmi citlivo vnímali úkazy týkajúce sa ich hlavnej pracovnej činnosti. Javy, ktoré sa im stávali počas roka na poliach personifikovali. Vznikli nám teda rôzny démoni, ktorých si dnes predstavíme.


Polevik (Polevoj)
Jeho postava sa riadi veľkosťou obilia, takže po žatve neprevyšuje strnisko, ale je ho možno vidieť v posledných stojacich klasoch.
Bělun
Bieloruký poľný duch. Chová sa k ľuďom priateľsky, pomáha pri žatvách a obdarováva tých, ktorí sa s ním spriatelia.
Sporyš
Biela kučeravá postava, ktorá chodí po poli ako obraz plodnosti. Predstavovalo ho aj dvojité zrno alebo dvojitý klas, z ktorého sa plietli vence, varilo pivo, alebo zhotovovala zvláštna bábka "Sporyňa".
Žitný děda
Haličská predstava poľného ducha. Pôsobí ako strašiak, lebo má tri hlavy s ohnivými jazykmi.
Žithola

Česká predstava bytosti, ktorá stráži obilie pred deťmi: ak chytí tie, ktoré vliezli do obilia, trestá ich cvočkami natlčenými do zadočku.
Žitná baba
Ukrajinská postava, ktorá číha na deti maškrtiace si na hrachových luskoch.
Kosířka
Česká obdoba Žitnej baby. Dostala meno podľa dlhého kosáku, ktorým usekávala hlavy deťom trhajúcim hrachové lusky.
Serpolnica
Lužická obdoba známa aj pod názvami Serpyšyja, Serpelbaba, Poserpańc, Serp či Serpel. Sú to vlastne poľné strašidlá s kosákom, ktorý slúžil na usekávanie hláv. Môžu dávať dospelým ľuďom otázky a trestať tých, ktorí nie sú schopní na ne odpovedať. V poludňajšiu hodinu preberajú funkciu Poludnice a vyháňajú ľudí z poľa.

- Šarmi -
16.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet