ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Festival A. J. 2007 – 4. deň

Festival A. J. 2007 – 4. deň

Festival A. J. 2007 – 4. deň

8:30 – Trenčianske hradné divadlo Trenčín
Karel a Josef Čapkovci: Lásky hra osudná

11:00 – Rozborový seminár poroty s divadelnými súbormi

14:30 – Slávnostné ukončenie festivalu a vyhlásenie výsledkov: Udelenie ocenení vo výstavnej sieni MsKS

18:00 - Zuzana Krónerová: Shirley Valentine od W. Rusela
- divadielko galéria


- redakcia -
18.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet