ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Slovanská démonolatria VI. => Lesné bytosti a duchovia času

Slovanská démonolatria VI. => Lesné bytosti a duchovia času

Slovanská démonolatria VI. => Lesné bytosti a duchovia času

Ďalšími zaujímavými bytosťami staroslovanských mýtov boli lesné bytosti a duchovia času. Les je jedným z najtvorivejších prostredí, ktoré podnecuje fantáziu. Stále sa v ňom niečo deje a vysvetliť tieto prírodné pochody najmä deťom, bolo najlepšie práve formou rozprávkových bytostí. Podobne aj duchovia času slúžili na motiváciu detí k návratu domov po zotmení. Ale aj zo zdravotného hľadiska pre všetkých ľudí, ktorí by nemali zabúdať na obedňajší oddych a najdôležitejšie jedlo dňa.


Lesné bytosti

Lesovik (Lešij)

Škodoradostný vládca lesa. Bol to chlpami zarastený mužík so zelenými vlasmi a fúzami. Miesto nechtov mal pazúry. Jeho prítomnosť v lese zvestuje šum stromov, ozvena a víchrica. Bojuje s Lesovíkmi ostatných lesov. Vtedy počuť praskot konárov, lomoz padajúcich stromov alebo odlamovanie balvanov.
Má rad lesné ticho a trestá jeho porušenie (napr. hvízdanie). Chráni lesnú zver, zvlášť medveďa, ktorý je jeho strážcom. Lovci, pastieri a vôbec ľudia putujúci lesom sa ho boja, lebo rád zavádza, kradne, alebo vymieňa deti. Ako ochrana pred ním slúži lipové drevo zbavené kôry.
Je schopný premeniť sa na strom alebo zviera. Prinášajú sa mu obete na uzmierenie: chlieb so soľou, prvá ulovená zver, ba aj krava. Posielali sa mu správy napísané na brezovej kôre.
Div
Lesná bytosť staroruských mýtov. Prebýva v korunách stromov, odkiaľ sa spúšťa na zem.
Divý muž (Divji mož, Čatež)
Podivná postava obrastená machom alebo zvieracou srsťou s papraďou vo vlasoch. Svojimi vlastnosťami a schopnosťami sa podobá Lesovikovi. Naháňa po lese mladé dievčatá a žení sa s nimi. Robí zlomyseľné kúsky lesníkom a ťiež zvádza z cesty. Prejavuje sa húkaním a hýkaním - preto sa niekedy označoval ako Hejkal (Hýkal) alebo Hejkadlo (Hýkadlo). Poznali ho najmä západní Slovania a Slovinci.
Divá žienka
Nazývala sa aj Divožienka, Dziwozona, Divja žena, Divja devojka a pod. Bola to vyslovene zlá a škaredá bytosť, nedbalo oblečená s veľkým poprsím, ktoré si prehadzovala cez ramená. Unáša alebo vymieňa deti, dospelých usmrcuje šteklením, z mladíkov činí svojich milovníkov a z dievčat svoje družky. Predstavuje démonické sily prírody, ktoré naháňajú ľuďom strach.

Duchovia času

Poludnica (Polednice, Poludniowka, Přezpolnica, Připolnica)
Chráni posvätnosť poludňajšej hodiny, kedy slnko vystupuje na svoj nebeský vrchol a začína sa skláňať k obzoru. Vyháňa ľudí z polí a koho zastihne pri práci, trýzni ho otázkami, alebo ho donúti hovoriť nepretržite celú hodinu - inak hrozí useknutie hlavy.
Približuje sa aj k príbytkom a kradne deti. V poľskej verzii ju sprevádza aj víchrica a sedem čiernych psov.
Poludníček (Poledníček)
Biela postava chlapca, ktorý tiež trestá poludňajšiu prácu alebo škodcov na poli.
Polnočnica
Protipól Poludnice. Jej zjavenie o polnoci oznamuje smrť v rodine.
Klekánice
Odvodené od českého klekání - podvečerné stmievanie. Táto bytosť slúžila hlavne ako odstrašujúci výchovný prostriedok pre deti, ktoré sa túlajú dlho do večera.
- Šarmi -
21.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet