ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Nová tarifa na plyn: Plus Senior

Nová tarifa na plyn: Plus Senior

Nová tarifa na plyn: Plus Senior

Každá rodina s členom domácnosti, ktorý má viac ako 65 rokov bude platiť za odber plynu od SPP menej. Zmena je naplánovaná od 1. 7. 2007, ale žiadosti sa podávajú už od teraz. Nová tarifa sa nazýva Plus Senior. Zľava bude predstavovať 600,- Sk ročne.


Táto možnosť sa netýka všetkých odberateľských kategórií. Zvýhodnení budú len odberatelia využívajúci plyn na ohrev vody a vykurovanie. Plynári v práve prebiehajúcom prípravnom štádiu vypracovávajú návrh, ktorý predložia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Termín odovzdania je do konca tohto mesiaca.

Rodiny spĺňajúce podmienky uvedené v úvode článku, majú možnosť prehlásiť odber plynu na najstaršieho člena domácnosti. Podľa hrubého odhadu sa bude zľava týkať asi 200 000 odberateľov. Ročná dotácia sa vyšplhá k sume 120 000 000,- Sk. Predpokladá sa, že bude hradená zo zisku spoločnosti. V SPP má štát 51 % a 49 % je nemeckého Ruhrgasu a francúzskeho Gaz de France. Na každého seniora tak štát prispeje 306,- Sk a zahraniční vlastníci 294,- Sk.

Žiadosť o Plus Senior môžete vybaviť aj v Centre bývania, ktoré je zároveň klientským centrom spoločnosti Swissbrokers:

Centrum bývania
Haškova 10
Nové Mesto nad Váhom
Tel: 0911 292 991 & 0915 736 876
- Swissbrokers -
23.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet