ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Tichá dolina znovu v ohrození

Tichá dolina znovu v ohrození

Tichá dolina znovu v ohrození

Po víchrici v roku 2004 vo Vysokých Tatrách bolo až 93% polomov hospodársky vyťažených, napriek tomu, že ide o národný park, kde majú byť chránené hlavne prírodné procesy. Pre prirodzenú obnovu lesa sa podarilo zachrániť len 7% polomov v najvzácnejších rezerváciách. Po dva a pol roku však lesníci začali ťažiť aj tu.


Keďže štátna ochrana prírody žiaľ neustále podlieha tlakom lesníckej loby a nedokáže zabezpečiť trvalú ochranu rezervácií Tichá a Kôprová dolina, 28. apríla 2007 budú tieto doliny vyhlásené za územie chránené občanmi (skrátene UCHO).
Ak aj vám záleží na ochrane skutočne voľnej prírody v Tatranskom národnom parku, pridajte sa a podporte akciu prostredníctvom on-line petície a hlavne vašou osobnou účasťou.
Viac informácií a podkladov o Tichej a Kôprovej doline (foto k článku): http://www.ticha.sk
- redakcia -
24.04.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet