ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Stromom roka 2006 je hruška planá zo Zabudišovej

Stromom roka 2006 je hruška planá zo Zabudišovej

Stromom roka 2006 je hruška planá zo Zabudišovej

Spomedzi dvanástich finalistov sa stromom roka 2006 stala hruška planá zo Zabudišovej v okrese Nové Mesto nad Váhom. Odmenou pre víťazný strom bude jeho odborné ošetrenie, odmenu získa aj jeho navrhovateľ. Sponzorsky budú členmi ISA Slovensko ošetrené aj ďalšie tri úspešné stromy.


Do súťaže sa zapojilo 4756 hlasujúcich, medzi ktorými najviac hlasov a tým aj ocenenie „Strom roka 2006“ získala Hruška planá rastúca v Bošáci, časť Zabudišová, v okrese Nové Mesto nad Váhom. Na ďalších miestach sa umiestnili platan javorolistý zo Soblahova v okrese Trenčín a gaštan jedlý z Častej v okrese Pezinok.

Hruška planá zo Zabudišovej, výnimočná svojim úctyhodným vekom, vzrastom a históriou získala ocenenie Strom roka 2006. Výška cca 17 m, šírka koruny 16 m, obvod kmeňa vo výške 130 cm je 376 cm, vek 300 rokov.


Cieľom súťaže Strom roka je upozorniť na význam stromov v životnom prostredí, vzbudiť a posilniť záujem verejnosti o svoje okolie, ako aj umožniť verejnosti predstaviť svoj najkrajší strom. Zo doručených príspevkov do súťaže organizátori vybrali dvanásť stromov - finalistov a predstavili ich na stránke www.zelen.sk a prostredníctvom médií. O víťazovi súťaže rozhodli návštevníci stránky v elektronickom hlasovaní.

Výsledná listina súťaže:

1. Hruška planá, Bošáca, časť Zabudišová (1323 hlasov)
2. Platan javorolistý, Soblahov (1188 hlasov)
3. Gaštan jedlý, Častá (946 hlasov)
4. Dub letný, Bukovce, Buková Hôrka, (724 hlasov)
5. Dub letný, Zvolen (341 hlasov)
6. Moruša trnavská, Kráľovský Chlmec (92 hlasov)
7. Platan javorolistý, Komjatice (55 hlasov)
8. Americká sekvoja, Častá (21 hlasov)
9. Hruška obyčajná, Zvolen (20 hlasov)
10. Dub letný, Regeta, obec Ruskov (17 hlasov)
11. Smutná vŕba, Prievidza (15 hlasov)
12. Orech kráľovský, Ruskov (14 hlasov)


Súťaž „Strom roka 2006“ vyhlásili Regionálne environmentálne centrum Slovensko a Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Bratislave, pri príležitosti Dňa stromov, 20. októbra 2006 a bola jednou z aktivít, ktorou sa mimovládne organizácie na Slovensku pripojili k tomuto sviatku. Súťaž finančne podporil Greenpeace Slovensko.
- MV SZOPK, zdroj www.changenet.sk -
27.04.2007

Fotogaléria

Životné prostredie


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet