ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Vyhlásenie ÚCHO je víťazstvom ochranárov i vlastníkov

Vyhlásenie ÚCHO je víťazstvom ochranárov i vlastníkov

Vyhlásenie ÚCHO je víťazstvom ochranárov i vlastníkov

Sobotnajšie zhromaždenie takmer 2000 občanov zo Slovenska, Čiech i Poľska vyhlásilo pozemky v štátnom vlastníctve v Tichej a Kôprovej doline za ÚCHO – Územie chránené občanmi.

Občania namiesto živej reťaze okolo územia vytvorili symbolické spojenie piesňou Nad Tatrou sa blýska. Stále totiž platí zákaz vstupu aj na turistické chodníky, hoci ťažba dreva bola minulý týždeň pozastavená rozhodnutím Štátnej inšpekcie životného prostredia.

514 občanov podpísalo aj prihlášku ochrancov ÚCHO, ktorí sú ochotní v prípade potreby osobne vystupovať proti poškodzovaniu tejto prírodnej rezervácie. Petíciu za bezzásahové územie na internete podpísalo 14 000 ľudí. Vo vyhlásení ÚCHO sa požaduje vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie, vyvodenie osobnej zodpovednosti za poškodenie chránených rastlinných a živočíšnych druhov, ako aj za nelegálne nočné vyvážanie neociachovaného dreva už po zastavení ťažby.
Organizátori ÚCHO podporujú záujmy urbárnikov a vlastníkov okolitých pozemkov požiadavkou, aby Štátne lesy TANAPU okamžite nasadili na hranice s ich pozemkami feromónové lapače podkôrneho hmyzu. Zároveň ochranári požadujú okamžité prešetrenie, prečo doteraz vlastníci okolitých pozemkov nedostali kompenzácie z fondov EÚ. Okolité pozemky sa nachádzajú v bezzásahovej zóne a vlastníci ich nemôžu hospodársky využívať.

Dôležitá je aj požiadavka na urýchlené prijatie zonácie TANAPu, pripravenej ešte po víchrici v roku 2004 Správou TANAPU pod vedením nedávno odvolaného riaditeľa Tomáša Vančuru.

Na vyhlásení ÚCHO vystúpili pracovníci verejnej a štátnej správy z ministerstva životného prostredia, správy TANAP, Štátnej ochrany prírody, Slovenskej akadémie vied a zahraniční účastníci. Príjemnú atmosféru zhromaždenia dotvorila svojimi piesňami skupina Mira Žiarislava Švického.

Na požiadanie prítomných prebehla aj improvizovaná prednáška o tom, že lykožrút smrekový sa živí lykom živých chorých smrekov. Jeho funkcia v prirodzenom lese je podobná funkcii dážďovky v pôde. Odvážanie kmeňov popadaných počas víchrice v roku 2004 výskyt lykožrúta prakticky nemôže ovplyvniť. Naopak, vyvážanie kmeňov poškodzuje mladé stromčeky a likviduje hniezda vtákov a brlohy chránených zvierat. Proti poškodzovaniu chránených druhov a ich biotopov už protestovali aj predstavitelia Európskej únie a ochranári sa obávajú, že TANAP stratí medzinárodný štatút národného parku.

Organizátori ÚCHO upozorňujú, že starosta obce Pribylina Milan Kohút pravdepodobne vážne porušil ich ústavné právo na slobodu zhromažďovania. Na rovnaké miesto a čas totiž povolil zhromaždenie lesomajiteľov a urbárnikov, ktoré bolo ohlásené neskôr. Súhlas vlastníka pozemku podľa zákona nie je potrebný, pokiaľ ide o verejné priestranstvo pod šírym nebom prístupné každému bez obmedzenia, čo verejné parkovisko nepochybne spĺňa. Urbárnici, ktorí sú majiteľmi verejného priestou, ohradili svoje parkovisko páskou, označili ho nápismi Územie chránené vlastníkmi a umiestnili pred parkovisko tabuľu so zákazom vstupu aj prejazdu vozidiel. Prejazd k okolitým hotelom skomplikovali zátarasom. Podľa vyjadrenia hovorcu Ekofóra Juraja Smatanu sú však ochranári a vlastníci na jednej lodi s menom Tatry, a preto nedošlo k žiadnej potýčke a prítomné množstvo policajtov mohlo stráviť príjemné popoludnie počúvaním hudby a kochaním sa nádhernými pohľadmi na Kriváň.
- zdroj: Ekofórum, www.changenet.sk -
01.05.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet