ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Darovať 2 % sa nám páči stále viac

Darovať 2 % sa nám páči stále viac

Darovať 2 % sa nám páči stále viac

V minulom roku darovalo 2 % zo svojej dane z príjmov takmer 500 000 obyvateľov Slovenska a 18 000 firiem. Išlo o viac ako miliardu Sk. Podarilo sa to vďaka stále kvalitnejšej propagácii prijímateľov.


Zatiaľ ťažko predpokladať, aká bude situácia po tejto jari. Úderom tejto vlády bola minimálna výška príspevku od fyzickej osoby, ktorá bola určená na viac ako 100,- Sk (vlani 20,- Sk). U organizácií, ktorým prispievajú väčšinou jednotlivci, to môžu pocítiť hlavne v regiónoch, kde je priemerná mzda nižšia.
Pre environmentálne organizácie a organizácie zaoberajúce sa ochranou ľudských práv bola jar 2007 poslednou možnosťou získania takýchto finančných prostriedkov. Od budúceho roku im bude toto právo odobraté.
Výročná správa daňových orgánov ukazuje rastúci trend:
Rok
2004
2005
2006
Príjemcovia
3 829
5 746
7 100
Darcovia FO
402 057 000
418 241 000
446 973 000
Suma od FO (Sk)275 917 000
312 439 000
352 869 000
Darcovia PO
8 364
14 063
17 740
Suma od PO (Sk)
569 256 000
618 340 000
772 101 000
Celková suma (Sk)845 222 000
930 780 000
1 124 970 000

- redakcia -
07.05.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet