ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Kaviareň v parku

Kaviareň v parku

Kaviareň v parku

Nové Mesto nad Váhom – V centrálnom parku „Hurbanové sady“ vyrastie kaviareň. Pôjde o dvojpodlažnú budovu na ploche parku. Prízemná časť bude kaviarňou a barom. Dvojpodlažná časť stavby bude na prízemí ukrývať toalety a na poschodí pizzériu.


Investorom tohto diela je firma MS Union s.r.o. Parcelu s číslom 4054 a 4066 o výmere 150 m2 odkúpila od mesta za 4000,- Sk/m2. Uvažovaná stavba má byť zrealizovaná na mieste, kde boli v minulosti sklenníky a na zelenej ploche parku. Zámer podporila drvivá väčšina poslancov mestského zastupiteľstva na svojom 3. zasadnutí 24. 4. 2007.
Správa pre poslancov uvádza: „Uvedená investičná akcia je v súlade s potrebami a záujmami mesta vybudovať v danej lokalite zariadenie, ktoré bude poskytovať služby doteraz absentujúce. V zariadení bude vybudované sociálne zariadenie, ktoré budú môcť využívať návštevníci kultúrnych akcií poriadaných mestom počas „Leta s hudbou“ ... Minimalistický výraz a dynamicky naklonené stvárnenie sleduje zámer vytvoriť čo najsubtílnejší objekt, ktorý svojim vstupom do prostredia parku vnesie do jeho ticha príjemné zázemie pre relax a posedenie.“
- redakcia -
12.05.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet