ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Byty na splátky

Byty na splátky

Byty na splátky

Asi pred týždňom bola na Prameni predstavená 24-bytovka v obci Beckov. Centrum bývania medzičasom nadviazalo spoluprácu so Spoločným úradom samosprávy ako koordinátorom čerpania Štátneho fondu rozvoja bývania. Dnes môžeme povedať, že vznikla veľmi zaujímavá možnosť prefinancovania.


Pri čerpaní úveru zo ŠFRB bude zaťaženie nových majiteľov takéto:
  • 2-izbový byt už od 4 800,- Sk/mesiac
  • 3-izbový byt už od 5 200,- Sk/mesiac

Informácie žiadajte osobne v centre bývania alebo na telefónnych číslach:
  • 0907 658 450
  • 0911 292 991
(foto k článku - výstavba spodnej časti bytovky - 24 garáží)
- www.centrumbyvania.info -
15.05.2007

Fotogaléria

Byty na splátky


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet