ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Čarodejníci, čarodejnice, vedmy, vedomci ...

Čarodejníci, čarodejnice, vedmy, vedomci ...

Čarodejníci, čarodejnice, vedmy, vedomci ...

Výraz čarodejník, čarodej je všeslovanský a súvisí s rytím čiar a obrazcov (na zemi, v popole ...), ktoré sprevádzali magické praktiky, vyvolávanie duchov a pod. V niektorých krajoch sa používali skôr pojmy vedma, vedomec, volchv, ved, vedun, vraž alebo vrač.


Ide o osoby, ktoré vedeli predpovedať budúcnosť, ochrániť človeka pred zlými silami, zaklínať, liečiť pomocou bylín, pripravovať jedy, urieknuť, zhotoviť amulet alebo talizman. Vďaka týmto schopnostiam boli veľmi vážení v spoločnosti. Svoj značný vplyv si udržali aj po stáročia zákazov a fyzického prenasledovania.
Zaujímavosťou je, že nešlo o organizovanú skupinu. Väčšinou vystupovali individuálne - muži zjavnejšie, ženy skôr skryte. Svoje vedomosti odovzdávali len prísne vybratým adeptom, ktorí mohli pokračovať v uchovávaní vzácnych znalostí.
Ich moc nad ľuďmi vychádzala väčšinou z paranormálnych schopností ako je sugescia, hypnóza, mediálne extatické stavy, mimozmyslové vnímanie a iné javy, ktoré sú predmetom štúdia súčasnej psychotroniky. Na vyvolávanie extázy slúžili hlavne tance, spev, rytmické výkriky, vydymovanie, pôsty, asketické cvičenia, a drogy (hlavne konope, konvalinky, kvety akácie a pod.).
O bulharských nestinaroch vieme, že v rytmickom tanci okolo veľkých ohňov upadali do tranzu a stavov anestézií, takže mohli tancovať bosými nohami po ohnisku a veštiť. Srbské kraljice na začiatku svätodušných sviatkov popíjali palinu, vydymovali sa a tancovali tak dlho, až upadali do extázy, v ktorej sa ich zmocňovali rusalky.
Keďže sa celé učenie odovzdávalo iba slovne, zachovalo sa nám len veľmi málo informácii o konkrétnych praktikách. Niektoré obrady sa zachovali vo folklóre a rozprávkach, no je to len mizivá časť zo schopností, ktoré mohli niektorí z nás uchovávať ďalej.

- Šarmi -
20.05.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet