ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Kňazi

Kňazi

Kňazi

Táto spoločenská vrstva našich predkov sa vytvorila iba u pobaltsko-polabských Slovanov, tam kde sa stalo vytvorenie kultu nevyhnutnosťou. Upevnená pohanská ideológia sa stala nástrojom sebaobrany proti kresťanstvu a kňazi boli jej nositeľmi.


Pôsobili v blízkosti posvätných miest (háje, obetištia, chrámy). Kňazi boli správcami a udržovateľmi. Vo veľkých chrámoch tvorilo viacero kňazov hierarchiu. Úlohou nižšieho kňažstva bola údržba posvätného miesta. Obrady mohlo vykonávať vyššie kňažstvo, no najdôležitejšie obrady robil len veľkňaz (velekňaz).    
Na počiatku 11. storočia boli kňazi volení kmeňovým snemom. Nie sú však známe podrobnosti a tak sa nedá vylúčiť, že inde sa táto funkcia mohla dediť, príp. že si vhodné osoby vyberali sami kňazi.    
Úctyhodné postavenie kňazov zdôrazňoval aj odlišný odev a dlhší strih vlasov i fúzov. Ovplyvňovali hospodársky život, vojnové dianie a mali aj významné politické postavenie vo vnútorných záležitostiach i pri vonkajších stykoch svojho kmeňa.    
Ich silná kasta konkurovala aj kniežacej moci, čo mohlo využiť kresťanstvo. Veľmoži, kniežatá a vladykovia postupne začali presadzovať kresťanstvo a tak sa stávali zradcami vlastného národa. Hneď ako sa im podarilo oslabiť pozíciu kňazov, christianizácia naberala rýchle obrátky. Bohovia mizli z povedomia ľudí a tak zostávali iba démoni, ktorých sa ľudu vziať nepodarilo.

- Šarmi -
26.05.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet