ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Stále čakáme na výsledok vyšetrovania

Stále čakáme na výsledok vyšetrovania

Stále čakáme na výsledok vyšetrovania

Pred mesiacom Slovenská inšpekcia životného prostredia zastavila ťažbu v Kôprovej a Tichej doline. Organizácia Greenpeace si dala urobiť analýzu ťažby v právnej kancelárii Dedák & Partners. Verdikt znie: „Ťažbu Štátnych lesov TANAP v Tichej a Kôprovej doline možno považovať za nezákonnú.“


Porušenia zákonu sú v troch veciach:
  • Ťažbu nepovolil okresný úrad životného prostredia
  • OÚŽP neposúdil vplyv na prírodu podľa zákona EIA
  • Ministerstvo životného prostredia neudelilo výnimku na ťažbu
Analýza spomínanej kancelárie sa zhoduje s názorom odborných pracovníkov Štátnej ochrany prírody. Vysvetlenie, prečo neprebehlo posúdenie podľa EIA, žiada od SR aj Brusel.
Martin Bursík - Minister životného prostredia ČR vyjadril prekvapenie, keď sa dozvedel o ťažbe v národnom parku. Argumentáciu, že treba zabrániť lykožrútovej kalamite, pokladá za čudnú. Na porovnanie povedal: „Máme analogickú situáciu na Šumave. Lykožrúta považujeme za prirodzenú súčasť cyklu obnovy lesa. Aj keď len na prvý pohľad vyzerá ako odumretý, v skutočnosti sa už dole uchytávajú semená listnatých stromov. Darí sa zmeniť štruktúru lesa, ktorý je stabilný a ktorý nám pomôže viac zadržiavať vodu v krajine. Na takéto riešenie máme veľmi dobré argumenty a rozhodli sme, že na Šumave ponecháme 18 % lesov na prirodzený vývoj. To je riešenie, ktoré by sme my hľadali aj v Tichej a Kôprovej doline."
Zaujímavosťou je, že na Šumave sa starostlivosť o lesy dostala do harmónie až, keď sa šéfom lesníkov stal riaditeľ národného parku a nie Štátne lesy. Odvtedy sa s lesmi  hospodári šetrne s ohľadom hlavne na prírodu a nie peniaze.

- redakcia -
30.05.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet