ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Festival Dominika Štubňu – Zámostského

Festival Dominika Štubňu – Zámostského

Festival Dominika Štubňu – Zámostského

Dva z troch druhov tvorivosti spojených v tomto festivale budú v júni prezentovať deti a mládež od 6 do 15 rokov. Pôjde o žiakov základných škôl a adekvátnych ročníkov 8-ročných gymnázií a ZUŠ. V rámci novozaloženej tradície sa v 1. ročníku festivalu uskutoční výtvarná súťaž a súťaž umeleckého prednesu tvorby tohto významného spisovateľa, učiteľa a humanistu.


Výtvarná výstava spomínaných žiakov ako súčasť 1. Festivalu Dominika Štubňu - Zámostského sa uskutoční od 6. do 30. júna vo výstavnej sieni MsKS. Záujemcovia si môžu práce detí a mládeže pozrieť v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30 h.
- redakcia -
06.06.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet