ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Iniciatíva Inakosť

Iniciatíva Inakosť

Iniciatíva Inakosť

Iniciatíva Inakosť dostala pozvanie do parlamentného výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.


Zástupcovia Iniciatívy Inakosť sa zúčastnia zasadnutia parlamentného výboru dňa     
12. júna 2007 s predpokladaným začiatkom o 12,30 hod., kde predložia výboru svoje hodnotenie doterajšieho priebehu Európskeho roka rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 a budú výbor informovať o možnostiach spolupráce pri odstraňovaní diskriminácie gejov a lesieb v spoločnosti a pri realizácii krokov na prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia.
Iniciatíva Inakosť víta ústretový krok zo strany parlamentného výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a verí, že ide o reálny záujem tohto výboru riešiť znevýhodnené postavenie párov rovnakého pohlavia v našom právnom poriadku a že výbor bude aj v ďalšom období spolupracovať s Iniciatívou Inakosť pri odstraňovaní diskriminácie gejov a lesieb na Slovensku.
 
- Ivo Slávka -
11.06.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet