ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Širokorozchodná trať

Širokorozchodná trať

Širokorozchodná trať

V najbližších rokoch očakávame stále sa zvyšujúce množstvo tovarov prúdiacich z Ázie do Európy. Ruské železnice chcú využiť túto jedinečnú šancu a zrealizovať projekt výstavby širokorozchodnej trate až do srdca Európy. Kandidátmi sú Poľsko, Slovensko a Maďarsko.


V Poľsku už takáto trať je. Siaha až do Slawkowa. Rusko však má dlhodobo nepriaznivé obchodné aj politické vzťahy s Poľskom. Maďarsko sa v najbližších rokoch bude brodiť vo vlastných ekonomických problémoch. Ako jediná alternatíva sa javí Slovenská republika. Vybudovaná trať by mala končiť vo Viedni.
Výskumný ústav dopravný už začal pracovať na štúdii. Mala by byť hotová do konca roka. Najdôležitejším záverom bude vyčíslenie nákladov. Odhady sa pohybujú od 50 do 100 miliárd Sk. Druhou najdôležitejšou otázkou tohto projektu je to, kto bude financovať výstavbu. Rusi predpokladajú, že na financovaní sa bude podieľať EÚ. Úspešné rokovania majú za sebou v Rakúsku i Nemecku.
V súčasnosti sa z Ázie dováža po mori 6 miliárd ton tovaru. Veľké európske prístavy ako Rotterdam alebo Hamburg sú kapacitne preťažené. Ak by sa podarilo na železnicu dostať čo i len 3 % z tohto objemu, išlo by o veľmi zaujímavú príležitosť. Už pri 40-tich miliónoch ton tovarov prepravených cez SR bude efektívnosť projektu zaručená.

- redakcia -
25.06.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet