ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Reakcia na článok - Kaviareň v parku. Je to zlá myšlienka?

Reakcia na článok - Kaviareň v parku. Je to zlá myšlienka?

Reakcia na článok - Kaviareň v parku. Je to zlá myšlienka?

JUDr. Mária CAGALOVÁ - nedá mi, aby som nereagovala na informácie, ktoré zverejnil investor ohľadne projektu "KAVIAREŇ V PARKU". Vo svojom príspevku investor poopravuje nesprávne informácie, ktoré sme údajne publikovali. Žiadne nesprávne informácie sme nepublikovali, pretože sme vychádzali jednak
z materiálov, ktoré boli predložené na rokovanie MsZ a ktoré museli
vychádzať zo žiadosti a informácií investora. Vyjadrím sa k hlavným bodom
údajného poopravenia investora:


(pozn. red. - na fotografii k článku je miesto, kde má vyrásť kaviareň)
1) Nikde v matieriáloch, ktoré sme publikovali sme neuvádzali, že investorovi bol predaný pozemok za Sk 4.000,- Sk ale za Sk 4.000,-/m2, takže každý si ľahko zrátal za čo bol pozemok predaný. Prečo investor neuvádza, že na zasadnutí MsZ bola predložená konkurenčná ponuka, kde iný investor ponúkal Sk 5.000,- /m2, čo by pri výmere cca 150 m2, ktoré boli investorovi predané, prinieslo do mestského rozpočtu o 150.000,- Sk viac, ktoré finančné prostriedky sa mohli použiť napr. na opravy chodníkov, alebo kanalizácie.
2) a 3) Ktorá verzia investora je pravdivá, tá ktorú predložil so žiadosťou o odpredaj pozemku alebo tá ktorú zverejnil na internetovej stránke www.pramen.info, alebo nakoniec to bude celkom inak?. Citujem z materiálu predloženému MsZ : „Uvedená investičná akcia je v súlade s potrebami a záujmami mesta vybudovať v danej lokalite zariadenie, ktoré bude poskytovať služby doteraz absentujúce. Objekt tvoria dve hmoty, prízemná bude karviareň a bar. Dvojpodlažná časť je uzavretá a ukrýva toalety, zázemie kaviarne a na poschodí prevádzku na pečenie pizze.“
Zrazu, keď sa zahájila petičná akcia, to čo bolo včera pravdou, už nie je a zrazu investor uvádza, že vôbec nemal záujem vybudovať žiadny bar a o nefajčiarskej kaviarni tiež nebolo predtým ani reči. Kto teda zavádza, my alebo mesto alebo investor, čitateľ nech si urobí z tohoto záver sám.
Vážení páni investori, mohli by ste poradiť i ďalším investorom, ktorí by chceli, aby im mesto predalo majetok priamym predajom bez problémov tak ako to bolo u Vás, bez výberového konania, čím ich majú očariť a ak to nie je verejné tajomstvo, čím ste Vy očarili členov komisií a tiež takmer všetkých poslancov MsZ, že Vám odsúhlasili predaj pozemku na Vašu investičnú akciu za 4.000,- Sk/m2, keď bola na zasadnutí MsZ predložená konkurenčná ponuka na Sk 5.000,- Sk/m2, ktorá bola zamietnutá iba preto, že vraj bola podaná oneskorene. Že by to bolo myšlienkou vybudovať teraz údajne už iba nefajčiarsku kaviareň /podľa informácií mesto plánovalo výstavbu kaviarne v rámci výstavby domova dôchodcov v tejto lokalite/ alebo doterajšími výsledkami Vašej s.r.o., ktorá bola založená 16. 2. 2007 so základným imaním Sk 200.000,-, z toho ste doteraz splatili iba Sk 100.000,-, alebo iba preto, kto podľa Vášho vyjadrenia stojí za Vami?
A teraz budem reagovať na príspevky, týkajúce sa tejto investičnej akcie. Na začiatok by som rada uviedla, že pokiaľ mám svoj názor a nehambím sa zaň, tak sa neskrývam za „Jaja, občan, Ivana, Janka, Martina, Jana S.“, ale uvediem svoje meno tak ako to uviedol napr. pán Srnec. Ja sa za svoj názor nehambím a stojím si za ním a preto sa neskrývam za nejaké možno i vymyslené mená, ale vždy pod svoj názor uvediem svoje meno.
Pani „Jaje“ - ste jednoznačne presvedčená o tom, že je to výborný plán, vybudovať v parku teraz už len nefajčiarsku kaviareň, keď pôvodne investori chceli v parku vybudovať bar, kaviareň, pizzériu? Už z toho vidieť ako sú títo investori vierohodní. Prečo sa pani, alebo slečna, neopýtate investorov, prečo musí ten výborný plán zasahovať do zelene parku a odkrajovať z nej? Prehlasujem Vám, že mňa ani pána Križana nemrzí, že sme nemali podľa Vás taký skvelý nápad skôr, pretože ho jednak za skvelý nepovažujeme a jednak nebol to ani nápad investorov ale bol to nápad mesta, pretože podľa dostupných informácií z mesta, mesto v rámci výstavby domova dôchodcov v tejto lokalite malo zámer postaviť i kaviareň bez baru a pizzérie. Takže tento skvelý nápad nemali investori ale nieko iný a oni ho len jednoducho prebrali. Čo ste mali na mysli otázkou „dobre zarobiť????“ tak som jej neporozumela a odpovedzte si na ňu sama.
Občanovi – je pravda, že poslanci týmito uzneseniami neporušili žiadny zákon, ba dokonca ani nariadenie mesta. Pán občan pýtam sa Vás i Vy by ste svoj majetok predali za nižšiu cenu než bola ponúknutá iným investorom, tak ako to urobili poslanici MsZ? Dali ste im na to mandát? Viete o tom, že predajom inému investorovi by do mestského rozpočtu pribudlo o 150.000,- Sk viac, čo je tiež nezanedbateľná suma, ktorá sa mohla využiť na iné akcie v prospech všetkých občanov mesta. Tiež sa pýtam, či záujmy mesta sú záujmy poslancov alebo to majú byť záujmy občanov mesta, ktorí poslancov volili. Som presvedčená o tom, že mesto malo najskôr urobiť prieskum, či občania túto stavbu v parku chcú mať, pretože petícia, podpísaná občanmi mesta tomu nenasvedčuje. V prípade, že väčšina ľudí by rozhodla, že táto stavba im v parku naozaj chýba, malo mesto resp. poslanci MsZ na výstavbu vypísať výberové konanie a predať parcely záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Aj zákon ukladá hospodárne nakladať s majetkom obce. I keď uvádzate, že takýto spôsob predaja je obvyklý spôsob predaja dôveryhodným osobám, ktoré zámer realizujú a takto postupujú aj iné mestá a aj váda SR /nie vlády, zatiaľ máme jednu/, to však neznamená, že tak musia postupovať i poslanci MsZ Nového Mesta nad Váhom. Ja zasa poznám veľa miest, ktoré takto nepostupujú, ale postupujú tak, že si svoj majetok chránia a keď sa ho rozhodnú predať, tak sa snažia ho predať za čo najvyššiu cenu, aby do rozpočtu mesta prišlo čo najviac finančných prostriedkov, ktoré potom použijú v prospech mesta a jeho občanov.
A pokiaľ ide o dôveryhodnosť osôb, ktoré zámer realizujú, asi máte viac informácií o ich vierohodnosti ako ja. Prečo by však mal mať niekto výhody len preto, že je niekto, voči iným občanom mesta, ktorí nie sú niekým alebo nie je za nimi niekto? Poslanci boli volení občanmi mesta a preto by mali v prvom rade hájiť ich záujmy a nie svoje záujmy alebo záujmy svojich známych.
Mickeymu – škoda, že sa skrývate za pseudomym, rada by som sa s Vami porozprávala na tému „pani ex..“, ktorú v príspevku uvádzate. Nám zo SNS vadí samotná teraz už len „kaviareň“ /škoda, že ste si neprečítali všetko o tom, čo páni investori chceli pôvodne stavať a čo uviedli i vo svojej žiadosti/ a nie to kto ju stavia. Môžem Vám uviesť iba to, že kto je pán konateľ investora, ktorý žiadosť o odpredaj predložil, som nevedela až dotiaľ, pokiaľ mi to náletiže nebolo vysvetlené. Preverte si, kedy bola táto dôveryhodná s.r.o. založená a aké majú splatené základné imanie.
Ivane – nezbláznili sme sa, každý môžeme mať svoj názor a keď je iný než Váš, to neznamená, že sa človek s iným názorom preto musel zblázniť. Váš názor Vám nikto neberie, tak majte úctu i k tým občanom, ktorí majú iný názor ako Vy. Nebojujeme proti rozvoju mesta, ale proti tomu, aby sa znižovala rozloha zelene v parku a v parku nebol vybudovaný bar, ako to pôvodne investori chceli. Park navštevujem, dokonca i so svojimi vnukmi a často ako uvádzate idem okolo i autom. Niekoho urážať bez toho, aby ste si preverili svoje tvrdenia je nanajvýš neseriózne. A viete, že mi tam žiadna kaviareň doteraz nechýbala a nebude mi chýbať ani v budúcnosti, pretože som mala čo robiť, pretože keď sa chce človek venovať deťom pri hre v parku má čo robiť a tiež musí dohliadať na to, aby si pri hrách náhodou neublížili a nie vysedávať pri kávičke. Keď ste presvedčená o svojej pravde, prečo ste neuviedli svoje meno. Ja keď niečo tvrdím, vždy uvediem svoje meno a neskrývam sa za pseudonym. Pokiaľ nie ste informovaná /ý/, pretože z pani sa môže vykľuť i pán, tak zrušenie nie je iba v našom záujme, pretože proti výstavbe sú podľa petície i občania mesta. Keď podľa Vás komfort vidíte iba v tom, aby v parku bola kaviareň, tak Vám pekne ďakujem. A nám straníkom SNS nemusíte vôbec ďakovať a už nie pekne. Zaujímavé je, že máte starosť o to, aby sa na vybudovaný objekt namontovala kamera mesta, ktorá Vám tam doteraz nechýbala, keď dochádzalo k poškodzovaniu majetku mesta, teda i Vášho majetku, ale máte starosť o majetok investora.
Janke – predtým, než začnete poslancov za SNS označovať, že zavádzajú Vás občanov a považujete to za nedôstojné, oboznámte sa so všetkými materiálmi s týmto súvisiacimi a nie iba s tým, čo Vám vyhovuje. Nedôstojné je to, že zavádzajú páni investori, pretože raz je tak, potom inak a nakoniec uvidíme s čím nás ešte prekvapia. A predstavte si, že nie všetky mamičky tento nápad vítajú.
MS Union – prečo ste dostatočne nepriblížili všetky pravdivé informácie o tomto projetke doteraz a najmä v materiáloch predkladaných na zasadnutie MsZ, alebo tie na MsZ neboli pravdivé?
Palovi – vyššie uvedené dokazuje, že ako poslankyňa za SNS reagujem na príspevky a dúfam, že i ďalší poslanci sa vyjadria k tomu, čo ich viedlo k tomu, aby majetok mesta predali priamo určeným záujemcom za cenu nižšiu než bola doručená konkurenčná ponuka. Súhlasím s Vami, že doterajšie príspevky mamičiek svedčia o tom, že v prvom rade myslia iba na seba, aby si mohli posedieť pri kávičke a deti sú až na druhom mieste. Prečo nereagujú mamičky na to, aby sa rozšírili zariadenia pre deti? Pokiaľ väčšina občanov by chcela mať v parku kaviareň, súhlasím s Vami, že sa nemusí stavať smerom do parku a je mi ľuto, že sa k tejto Vašej otázke investori nevyjadrili. Taktiež súhlasím s tým, že v tejto časti chýbajú toalety, s týmto sa však mesto malo zaoberať už dávano a nie teraz zdôvodňovať potrebu kaviarne tým, že tam budú toalety. Toalety sa dajú vybudovať i bez toho, aby bola v parku kaviareň.
Martine – len držte investorom palce pred takými straníckymi závistlivcami ako sme my poslanci za SNS a držte im ich dobre. O tom akí sú seriózni svedčí i to, že pôvodne chceli stavať bar, kaviareň a pizzériu a keď sa začala petičná akcia proti takejto výstavbe zrazu je to už len nefajčiarska kaviareň, cukráreň a čokoládovňa. Len im držte palce, aby sa po výstavbe k tomuto zámeru nevrátili. Určite petičnú akciu sme robili iba zo závisti.
Srnec, MS Union s.r.o. - Vážený pán Srnec, dovoľte, aby som zasa ja v mene poslancov za SNS opravila Vaše jednoznačne zavádzajúce a klamlivé informácie a nie naše. Nikde v žiadnych materiáloch, ktoré sme publikovali my, sme neuvádzali, že pozemok kupujete za Sk 4.000,- ale že Vám bol schválený predaj za Sk 4.000,- Sk/m2, teda každý si mohol vypočítať za koľko Vám bol predaný. Je zaujímavé, že pôvodne ste podali žiadosť a takto Vám i bola MsZ schválená, že v parku chcete postaviť dvojpodlažnú budovu, v ktorej v prízemí mala byť kaviareň a bar a na poschodí pečenie pizze. Dôkazom toho sú materiály predložené na MsZ, ktoré predtým v takejto podobe prešli komisiami a pri ich vypracovávaní mesto muselo vychádzať iba z Vašej žiadosti, určite si to nevymyslelo. Tak kto potom zavádza a klame? My, Vy alebo dokonca mesto? Do začatia petičnej akcie o žiadnej nefajčiarskej kaviarni, cukrárni a čokoládovni nebola žiadna zmienka ani náznak, nepadlo o nej jediné slovo. A zrazu zázrak, už je to úplne inak. Ak by niekto zorganizoval petičnú akciu za bar a fajčiarsku kaviareň tak opätovne operatívne zmeníte svoj investičný zámer?
Pokiaľ ide o Váš návrh, opýtať sa občanov, či je v súlade s ich záujmom výstavba tenisového areálu, ktorú realizuje pán Križan /pretože pán poslanec za SNS má svoje meno a nebojte sa ho uviesť/, určite by bol i on rád, keby občania vyjadrili s tým nesúhlas a mohol by potom pozemok využiť na iné, atraktívnejšie účely, napr. predať ho ako stavebný pozemok. Radím Vám, aby ste predtým, než niečo zverejníte, ste si preverili ako to vlastne je v skutočnosti. Pánovi Križanovi bol pozemok predaný mestom s podmienkou, že ho môže využiť iba na športové účely a toto vecné bremeno má zapísané i v liste vlastníctva, čo si môžete ľahko preveriť. Ale keď ste tento návrh dali, súhlasíme s ním a pritom by sa mohla Vaša otázka spojiť s otázkou, či väčšina občanov mesta vôbec chce, aby v parku bola vystavaná kaviareň a či súhlasia s tým, aby sa majetok mesta predával priamo určeným záujemcom tak, ako to bolo i vo Vašom prípade. Pokiaľ uvádzate, že pre pána Križana bude kaviareň v parku konkurenciou tak k tomu uvádzame iba to, že pani Križanová prevádzkuje reštauráciu a nie kaviareň, preto neviem v čom by Vaša kaviareň bola pre pána Križana konkurenciou, vzhľadom na poskytované služby ako i vzdialenosť Vašej kaviarne od reštaurácie.
Jane S.: Dúfam, že budete i ďalej potešená z nefajčiarskej kaviarne a že si v nej budete často vychutnávať kávu a zákusok s deťmi a nebudete si musieť nosiť termosku s kávou. Len si pozorne prečítajte všetko ohľadne tejto investičnej akcie a nie iba niečo.


Tu sa môžte pridať do diskusie k tejto téme :
- JUDr. Mária Cagalová -
26.06.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet