ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Slovanský pohľad na zvieratá

Slovanský pohľad na zvieratá

Slovanský pohľad na zvieratá

Slovania vedeli, že zvieratá sú vnímavé a v mnohých smeroch i viac ako ľudia. Boli si vedomí toho, že sú to mysliace bytosti, aj keď myslia ináč ako ľudia. Pokladali ich za tvory hodné porozumenia, dokonca sa od nich mnohé veci učili. Podľa našej prírodnej viery majú zvieratá dušu aj ducha, ale duch nie je tak vyvinutý ako ľudský.


Naši predkovia chovali domáce zvieratá zásadne voľne, nie v klietkach alebo chlievoch. Bolo im jasné, že mäso z uväznených, umučených a týraných zvierat by bolo bez zdravej vyváženej životnej sily. Ešte v 19-om storočí sa u nás svine pásli voľne (vtedy toto zviera vôbec nemalo povesť smradľavého tvora - žiť vo vlastných výkaloch ho donútil až človek).     Keď už mali Sloveni zabiť nejaké divé zviera (lebo v našom podnebí sa dá len ťažko vyžiť výlučne z rastlinnej stravy), tak si vybrali najslabšieho jedinca zo stáda (podobne ako vlci a medvede). Ich úcta k prírode im nedovoľovala narúšať prirodzený výber prírody (tak ako to robia niektorí súčasní poľovníci zabíjaním najsilnejších, najkrajších jedincov). Každé zviera je v prírode dôležité, má tam svoj význam a preto je neprípustné ich vraždenie iba z rozmaru.

Niektoré druhy zvierat boli viac uctievané napr. preto, lebo predstavovali zosobnenie určitých vlastností:
 • orol - symbol zvrchovanosti
 • sokol - predstavuje bystrosť, vrtkosť a divokosť
 • had - je domácim ochrancom (najčastejšie užovka) a predstavuje aj nesmrteľnosť
 • vlk - chráni pred démonmi a požiera zlé víly a čertov (v Bulharsku sa pokladalo zadávenie ovce vlkom za šťastné znamenie zvestujúce rozmnoženie stáda a väčšie množstvo mlieka a vlny)
 • medveď - strážca hory, do ktorého je prevtelený ľudský duch, chráni pred démonmi a zlými kúzlami
 • pes - chráni dom pred zlými duchmi (najmä ten, ktorý má 4 oči - svetlé alebo tmavé škvrny nad očami)
 • havran - bol spájaný s dušami predkov
 • holuby - predstavovali lásku
 • jeleň - chráni pred zlými samovilami
 • lastovičky - ich usídlenie v dome sa pokladalo za česť (ak si lastovičky postavili hniezdo na dome, bol dom chránený pred požiarom a bleskom)
 • bocian hniezdiaci na komíne bol dobrým znamením - bola rozšírená predstava o spojení šťastia v dome s uhniezdením bocianov, ktorým sa kládlo na strechu koleso pre hniezdo
 • slávik - rozjasňuje dušu
 • páv sa spájal s krásou a sebavedomím
 • kohút - spájal sa s uctievaním nového dňa (východ Slnka)
 • sila sa spájala s turom, zubrom či býkom
 • kanec - bol symbolom mužskej plodnosti
 • uctievaný bol aj ježko a ryby
 • úcta pre svoju dôležitosť patrila koňom
 • pod ochranou bol aj hmyz (pavúky, včely atď.) 
- Šarmi -
30.06.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet