ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Vyhodnotenie Coming Out Art

Vyhodnotenie Coming Out Art

Vyhodnotenie Coming Out Art

Sobotu 16. júna 2007 sa konalo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Coming Out Art.

Do súťaže bolo prihlásených celkom 35 výtvarných diel.


Porota posúdila všetky diela podľa kritérií zverejnených pri vyhlásení súťaže a rozhodovala v zložení:

Marián Vojtek - predseda poroty (dlhoročný glbt aktivista)
Juraj Novák - člen poroty (odborník z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre)
Marcel Duda - člen poroty (zástupca glbt komunity)

Porota sa zhodla na udelení cien v súťaži Coming Out Art nasledovne:

1. miesto - olejomaľba
dielo: Ja som ...
autor: Ing. Arch. Peter Máťuš
ceny:spiatočná letenka do Belgicka
ubytovanie v Antverpách
5.000,- Sk
- viď. foto k článku

2. miesto - akvarel
dielo: Odpútaný
autor: Ján Hlaváč
cena: 3.000,- Sk

3. miesto - fotokoláž
dielo: THIS IS MY COMING OUT
autor: Adrián Macho
cena: 1.000,- Sk

Víťazné diela si môžete pozrieť na www.inakost.sk
- Ivo Slávka - Iniciatíva Inakosť - člen správnej rady -
07.07.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet