ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Iniciatíva Inakosť v Európskom parlamente

Iniciatíva Inakosť v Európskom parlamente

Iniciatíva Inakosť v Európskom parlamente

Iniciatíva Inakosť sa v Európskom parlamente zúčastnila na konferencii frakcie Strany európskych socialistov "2007 - Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých: Socialisti za spravodlivú a mierumilovnú spoločnosť".


Frakcia Strany európskych socialistov v Európskom parlamente zorganizovala 4.-5. júla 2007 v sídle Európskeho parlamentu v Bruseli konferenciu s názvom "2007 - Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých: Socialisti za spravodlivú a mierumilovnú spoločnosť". Na konferencii sa zúčastnili: Vladimír Špidla - Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí, Martin Schulz - prezident frakcie Strany európskych socialistov, Harlem Désir a Barbara Dührkop - viceprezidenti frakcie Strany európskych socialistov, viacerí poslanci Európskeho parlamentu - napr. Martine Roure, Lissy Gröner, Michael Cashman, Evangelia Tzampazi, Gary Titley, Zita Gurmai, atď ...

Martin Schulz - prezident frakcie Strany európskych socialistov vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil dôležitosť boja proti diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie. Poukázal na neprijateľnosť dehonestujúcich vyjadrení prezentovaných niektorými verejnými činiteľmi na adresu homosexuálov.

Prvý panel konferencie bol zameraný na aktivity Európskej únie v boji proti diskriminácii. Predsedal mu Michael Cashman - Co-prezident Medzinárodnej skupiny za práva gejov a lesieb v Európskom parlamente. Druhý panel sa sústredil na rovnosť príležitostí v oblasti zamestnanosti a opatrenia v boji proti priamej a nepriamej diskriminácii. Catelene Passchier - tajomníčka Európskej odborovej konfederácie (ETUC) vo svojom vystúpení vyhlásila, že aj otázka rovnosti príležitostí pre gejov a lesby je pre ETUC prioritou a cieľom ETUC je zabezpečenie nediskriminačného zaobchádzania s touto menšinou, v čom vidí tiež úlohu odborov. Tretí panel bol venovaný viacnásobnej diskriminácii a vo štvrtom paneli sa diskutovalo o záväzku a angažovanosti socialistov pri zabezpečovaní rovnosti príležitostí pre všetkých.

Zo Slovenska sa na konferencii zúčastnili pracovníci Sekcie ľudských práv a menšín Úradu vlády SR a Július Kolenič, predseda správnej rady občianskeho združenia  Iniciatíva Inakosť. Vo svojom diskusnom príspevku Július Kolenič ocenil prístup podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, poslankyne Európskeho parlamentu Moniky Flašíkovej - Beňovej, ako aj Výboru NR SR pre ľudské práva, menšiny a postavenie žien, k právam gejov a lesieb. Zdôraznil však, že zo strany vlády SR ako aj strany SMER - SD nejde v dostatočnej miere o iniciatívny a aktívny prístup, ktorý by vláda s dominantným zastúpením sociálnodemokratickej strany mala v oblasti ochrany ľudských práv uplatňovať. Július Kolenič vyzval Európskych socialistov, aby pokračovali v dialógu so stranou SMER - SD, a to aj napriek existujúcej koalícii so SNS, s cieľom dosiahnuť realizáciu konkrétnych krokov pri zlepšovaní legislatívy v oblasti ľudských práv, vrátane odstránenia znevýhodneného postavenia párov rovnakého pohlavia v právnom poriadku Slovenskej republiky.


- tlačová správa -
11.07.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet