ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > VšZP ubudnú poistenci

VšZP ubudnú poistenci

VšZP ubudnú poistenci

Všeobecná zdravotná poisťovňa počíta na najbližšie tri roky so stálym poklesom počtu poistencov. V roku 2008 bude mať 2,8 milióna klientov, čo je o 166.000 menej. V roku 2009 odhaduje svoje straty na 50.000 poistencov a v roku 2010 by to malo byť 30.000 ľudí.


Vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2008 poisťovňa ráta s výdavkami na prevádzku vo výške 1,823 miliardy Sk. To je však o 2 milióny viac ako maximálna hranica 4%. Poisťovňa ju teda plánuje vykryť predajom nepotrebného majetku.

Celkové príjmy Všeobecnej zdravotnej poisťovne sú plánované na 49,5 miliardy korún. Príjmy zo zdravotného poistenia budú vo výške 48,3 miliardy (97,6%). Vychádza to priemerne 17.249,- Sk na poistenca. Na budúci rok teda budeme platiť o 615 korún viac.

- redakcia -
19.07.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet