ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Novelizácia zákona o ochrane spotrebiteľa

Novelizácia zákona o ochrane spotrebiteľa

Novelizácia zákona o ochrane spotrebiteľa

S uvádzaním cien svojich služieb vrátane DPH slovenskí operátori nemali taký veľký problém. Zmena reklamačných podmienok skôr nevyhovuje klientom – operátori sú spokojní. Avšak o porušení zákona ponúkaním akciových telefónov s viazanosťou sa s ministerstvom sporia.


Doteraz sa mobilní operátori bránili uvádzaniu konečných cien tým, že si DPH môže časť klientov odpočítať z daňového základu. Novelizáciou je takéto uvádzanie cien (o pätinu lacnejšie) od júla 2007 zakázané. Vzorom sa stala spoločnosť T-com, ktorá vo svojich cenníkoch uvádza ceny bez i s DPH. O2 od príchodu na slovenský trh uvádza konečné ceny a tak svoje cenníky nemusel prerábať.
Reklamačné podmienky sa zmenili v tom, že reklamáciu môže uplatniť len ten, kto výrobok kúpil. Ak teda dostanete od niekoho mobil s paušálom ako darček, reklamovať ho môže len kupujúci. Uplatnenie reklamácie totiž môže vykonať len účastník záväzkového vzťahu. Ten má právo na výmenu prístroja, nespokojnosť so službami i na vrátenie peňazí. Iná osoba by musela mať splnomocnenie na zastupovanie overené od notára.
Najväčší problém s novelizáciou je v časti o viazanosti paušálov. Zákon totiž hovorí: „Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach; nesmie viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby.“
Mobilní operátori argumentujú tým, že ak sú mobilné telefóny v akcii za X,- Sk + viazanosť paušálu a zároveň sa dajú kúpiť v plnej cene bez viazanosti, tak je to v súlade so zákonom. Ministerstvo hospodárstva SR trvá na svojom, avšak operátori svoje ponuky nemenia. Úradníci MH SR pripravujú novelizáciu, lebo v novom zákone priznávajú nedostatky. Zároveň sa ministerstvo stretne so Slovenskou obchodnou inšpekciou, ktorá dala operátorom pred dvoma týždňami za pravdu.

- redakcia -
01.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet