ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Oznam pre investorov

Oznam pre investorov

Oznam pre investorov

Stará Turá – samospráva tohto mesta upozorňuje potencionálnych záujemcov o predávaný stavebný pozemok. Inzerát realitnej kancelárie na portáli www.reality.sk uvádza klamlivú informáciu, že ide o priemyselnú zónu. Územný plán totiž hovorí o parcele určenej na autobusovú stanicu.


Na internetovej stránke www.reality.sk je uverejnený oznam pod č. 1836-000839, v ktorom je ponúkaný na odpredaj stavebný pozemok v Starej Turej. Mesto Stará Turá, zastúpené Ing. Annou Halinárovou, primátorkou mesta, písomne upozornilo príslušnú realitnú kanceláriu, že uvedený pozemok sa nenachádza v priemyselnej zóne, ako je v ozname uvedené.
Podľa územného plánu mesta Stará Turá, schváleného uznesením MsZ č.5-V/1995 zo dňa 13. 9. 1995 je pozemok schválený ako autobusové nádražie. Žiadna zmena účelu využitia územia na pozemku nie je povolená.

Zdroj: NOVINKY www.staratura.sk

- redakcia -
01.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet