ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Nekúpte sa vo Váhu!

Nekúpte sa vo Váhu!

Nekúpte sa vo Váhu!

Obyvatelia nášho regiónu by mali niekoľko dní zabudnúť na kúpanie a lovenie rýb z Váhu. Po úhyne rýb od vodnej elektrárne Ilava po elektrocentrálu Dubnica nad Váhom steká kontaminovaná voda ďalej na juh. Príčina stále nie je známa, čaká sa na analýzu z odobratých vzoriek.


"Z doteraz nezistených príčin sa 27. júla dostala do kanála rieky Váh neznáma nebezpečná látka, čo malo za následok veľký úhyn rýb. Napriek vykonaným opatreniam sa telá rýb dostávajú do turbín hydroelektrární a tam sú rozsekávané. Z tohto dôvodu a pre možnú prítomnosť neznámej nebezpečnej látky vo vode upozorňujeme všetkých občanov na zdravotné riziká pri kúpaní sa vo Váhu, ako aj pri rybolove vo vodách rieky.“ - informoval Miloš Gorelka z odboru krízového riadenia Obvodného úradu v Trenčíne.
Polícia už začala trestné stíhanie pre ohrozenie a poškodenie životného prostredia, kde je trestá sadzba až tri roky. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) odobrala vzorky vody a rýb. V súčasnosti ich analyzuje.

- redakcia -
02.08.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet