ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Mágia v slovanskom svete

Mágia v slovanskom svete

Mágia v slovanskom svete

Pre Slovanov je mágia možnosťou ako usmerniť sily prírody. Jej základným predpokladom je názor, že príroda nie je neosobnou skutočnosťou, ale že všetky jej sily a zákony sú prejavom živých bytostí podobných zvieratám a človeku. Pozitívne stránky prírody predstavujú dobrí a negatívne zlí duchovia. Mágia sa snaží nakloniť si obidve skupiny, teda priamo súvisí s démonolatriou.


Dôležitým predpokladom mágie je predstava, že sily a vlastnosti živých bytostí i predmetov majú širšiu pôsobnosť, ktorá sa neobmedzuje iba na ich fyzický tvar a priamy dotyk. Treba ešte spomenúť presvedčenie, že nielen činy ale aj slová či myšlienky majú moc prevádzať predstavy na skutočnosť.
Hospodárska mágia
Obrady, ktorými sa mala zaistiť bohatá úroda - hospodársky priaznivý rok. Ide hlavne o jarné zvyky, kedy musí prvú brázdu vyorať vladár, alebo keď sa zaorávajú škrupinky z veľkonočných vajec, chlieb, vetvičky a pod. (obeť Zemi - kukerské obrady). Iným zvykom bolo váľanie sa po poli. Niekde sa prevaľovali len muži a inde sedliak so ženou (pravdepodobne pozostatok pôvodného obradného koitu).
Dôležitá je ochrana zasiateho poľa. Pred zlými démonmi a čarodejnicami (búrkou, krupobitím) chráni obiehanie polí s fakľami, zapichovanie ostrých železných predmetov do poľa (kutáče a pod.), rozhadzovanie handier, zvonenie, trúbenie, búchanie atď. Za sucha sa privoláva dážď oraním vody, čistením studničiek a pod.
Žatva býva spájaná s ďakovnými obradmi. Známe je obetovávanie prvého a posledného klasu poľným bohom či modlenie sa s hrsťami obilia pozdvihnutými k nebu. Zrno z posledného snopu sa dáva do nového osiva, aby sa tak zaistila dobrá budúca úroda.
Využíva sa aj čierna mágia s úmyslom poškodiť nepriateľovu úrodu. Patrí do nej napr. viazanie uzlov na cieľovom obilí.
Do hospodárskej mágie zaraďujeme archeologické nálezy tzv. "chlebcov" - hlinené bochníčky alebo kotúče ako napodobeniny chleba, ktoré s príslušným obradom a zariekavaním zaisťujú jeho dostatok.
Veľká starostlivosť sa venuje dobytku. Vždy sa usilovalo o zvýšenie jeho plodnosti, rozmnožovania a ochranu pred chorobami a zlými čarami. Hlavným symbolom je vajce. Jeho sila sa prenáša obvykle na jar pred vyháňaním na pašu. Vtedy sa gúľa po chrbte zvierat alebo pod jeho nohami. Inokedy sa používajú magické figurky daného druhu zvieraťa, ktoré sa vyrábajú z cesta, hliny, dreva alebo kovu.
V niektorých krajoch bolo zvykom napodobňovať zvieratá či už mimikou, hlasom alebo predvádzaním celých scénok. Srbská gazdiná rozhadzuje na Vianoce po podlahe slamu a orechy, behá po nej a kvoká ako slepka, zatiaľ čo deti behajú za ňou a napodobňujú kuriatka. Na Bielej Rusi obchádzala v dobe zimného slnovratu mládež dedinu a bečala ako ovce, ktoré gazdiné pozývali do domu s pokrikom "bež, bež" používaným práve pre ovce. V Rusku sa behá v tomto období s bravčovým mäsom okolo stola (3 x) za výdatného krochkania.
Vzácnosťou nie je ani snaha prenášať dobré vlastnosti jedného stáda na druhé. Na cestu, kadiaľ kráča dobré stádo dojníc, sa položia chlebové kôrky, ktoré sa potom dajú zožrať kravám z horšieho stáda. Juhoslovania prenášali väčšiu dojivosť metlou, ktorou sa gazdiná dotýkala vemena dobrej aj horšej dojnice.
Medzi ochranné praktiky patrí prevádzanie stáda cez tunel, na ktorého konci horeli ohne ako očistný živel. Na hlavy dobytka sa dávajú rôzne rastliny (zaväzujú sa alebo sú v podobe vencov). Dôležitá ochrana sa robí vodným živlom (kúpanie a oblievanie zvierat).

Rodinná a individuálna mágia
Nemluvňa sa musí okúpať vo vode so zrnom a vajciami. Rovnako ako podvojené plody, rastliny s nadmerným počtom listov aj zrno a vajcia zaisťovali zdravie a šťastie. Na krk sa dávajú kamene s prirodzeným otvorom.
K individuálnej mágii neodmysliteľne patrí nosenie amuletov a talismanov. Talismany nosili vždy viacej ženy. Ide o závesky často s drahokamom alebo polodrahokamom, do ktorého je vyrytý symbol alebo nápis. Amulety zase viac nosili muži. Nápisy, znaky a symboly na nich sú dlhšie. Bývajú napísané na papieri, na koži a pod. Väčšinou sa ukladajú do schránky nosenej na krku.
Zaujímavým magickým predmetom bol návaz či návuz (polsky nawez, rusky najuz či navjaz, srbsky navezak). Ide o závezok naviazaný z nití a stužiek a obsahujúci rôzne kúzelné predmety väčšinou živočíšneho pôvodu (silne zapáchali - staroruský výraz "nauzi smraďniji"). Bývalo to napr. o vlčie srdce alebo oko, ktoré malo dodať nositeľovi odvahu.
Ochrannú funkciu pred chorobami, nešťastím, zlými silami, urieknutím a pod. plnia v rodinnej a individuálnej mágii symboly (kríž, pentagram atď.), packy, chvost, uši, srsť, lebky a kosti zvierat. Symbolmi sa označujú predmety, ktoré majú byť chránené. Časti zvierat sa zavesovali nad kolísku a nad dvere. Čarovnú moc majú aj prasačie výkaly (samozrejme z voľne žijúcich zvierat, nie zo súčasných veľkochovov).
Z rastlín je najčastejšie užívaný cesnak, ktorý chráni pred čarodejnicami, morou, zlými duchmi i urieknutím. Buď sa nosí na tele alebo ho zavesíte na okno či dvere. Žihlava sa tiež zavesuje, ale často sa používa aj na šlahanie po tele, čo zabezpečuje ochranu pred chorobami.
Z anorganických látok sa používa hlavne soľ, ktorá je niečim posvätným a v domácnosti nemôže chýbať, inak hrozia choroby. Ľudia ju nosia pri sebe ako ochranu proti všetkým škodlivým vplyvom. Zašíva sa aj do poduštičiek a dáva sa do postele. Niekedy sa ňou ľudia obsypávali, inokedy ňou potierali nemluvňa a niekedy stačila iba zmienka o soli a zamedzilo sa urieknutiu alebo zlým čarom.
Významným magickým živlom je oheň. Stále musí horieť v miestnosti, kde spí nemluvňa. Svadobný voz musí prejsť po ohni. Oheň slúži ako očistný prostriedok, ktorý spáli všetky škodlivé sily. Očistnú funkciu má aj dym slúžiaci na vydymovanie. Používajú sa na to rôzne aromatické byliny (napr. pŕhľava).
Ochrannú funkciu majú skoro všetky ostré predmety, ktoré sa zapichávajú alebo zatínajú nad dvere, do dverí, do prahu, do vrát, do okna a pod. Inokedy sa dávajú pod kolísku, do postele alebo sa nosia so sebou. Ide o sekery, nože, britvy, šidlá, ihly, zuby brán, kosy, kosáky a pod.
Magickým prostriedkom bol odjakživa uzol. Chránil bojovníka v boji, tehotnú ženu s dieťaťom a zabraňoval nebožtíkovi vo vampírskych sklonoch. Pôsobí tu magický princíp zaväzovania a zamykania. Naopak pre uľahčenie pôrodu sa rozväzujú všetky uzly, odomykajú všetky zámky, rozpúšťajú sa vlasy a pod. Blízko k tomu majú prstene, náramky, vence či čelenky, ktoré bránia prístupu zlým duchom.
Významnou formou individuálnej mágie je sexuálna mágia. Každé dievča v slovanskej spoločnosti poznalo celú radu účinných praktík na získanie lásky mládenca: dala mu piť vodu, v ktorej sa umyla, zjesť jablko, ktoré nosila pri prsiach; ak sa zmocnila nitky z jeho odevu, zalepila ju do vosku a hodila do ohňa so želaním, aby sa jeho srdce roztopilo túžbou ako vosk (niekedy stačil miesto nitky prach či blato z jeho podrážky). K milostným čarom dievky používali aj svoje vlasy, nechty, pot, rôzne korenia a byliny (varili sa z nich milostné nápoje). Okrem toho nosili hlavu jastraba, kosti netopiera, srdce sokola a pod. na získanie srdca vyvoleného.

Čierna mágia
Privoláva na nenávidené osoby nešťastie, choroby a smrť. Medzinárodne rozšíreným spôsobom je zhotovovanie figuriek, do ktorých sa pichá, bodá a dokonca striela, aby sa originálu spôsobili zranienia a choroby. Kliatby a choroby je možné posielať na diaľku aj po vode a po vetre.
Ruský volchv naplnil kravský roh s odrezaným špicom pieskom, roztlčeným sklom a iným zraňujúcim materiálom a vyfukoval do vetra smerom, kde žila osoba, na ktorej mala byť vykonaná pomsta (vačšinou zápal pľúc alebo reuma).
Vhodným trestom pre neznámeho zlodeja je zozbieranie jeho vlasov, nechtov a pod., ktoré sa umiestnia pod prah. To vyvoláva bolesti pri každom otvorení a zavretí dverí. Hlina z jeho stopy hodená do ohňa má za následok vysychanie osoby. Nad oheň sa z tohto dôvodu vešajú všetky predmety, ktoré zlodej stratil.
- Šarmi -
04.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet