ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Jedy vo Váhu

Jedy vo Váhu

Jedy vo Váhu

Vo vážskom kanáli pri Dubnici nad Váhom, kde pred týždňom uhynuli tony rýb, bolo 40-násobné množstvo ortuti oproti povoleným limitom. Vyplýva to z analýzy troch odobratých vzoriek vody. Ďalšími zistenými chemikáliami boli dusitany a amoniak.


"V jednej vzorke bola nameraná vysoká ortuť až 40-násobne," uviedla riaditeľka Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne Mária Kantíková. Vo vzorkách, ktoré ústav odobral, boli 4 až 5-násobne prekročené limity dusitanov. Analýza ukázala aj zvýšený výskyt amoniaku.
Príčinou hromadného úhynu rýb bolo ich udusenie. Chemikália na seba naviazala kyslík a nedala tak šancu ničomu živému. Vo Váhu býva okolo 7 miligramov kyslíka na liter. Vo vzorkách boli len 2 miligramy.
Za Trenčínom úhyn rýb nezaznamenali. Rybári sa domnievajú, že sa jedy rozriedili v Trenčíne, kde sa zlieva kanál a staré koryto Váhu.

- redakcia -
07.08.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet