ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Verejné zhromaždenie občanov k uránovému prieskumu

Verejné zhromaždenie občanov k uránovému prieskumu

Verejné zhromaždenie občanov k uránovému prieskumu

Dnes o 18.00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome v Kálnici verejné zhromaždenie občanov k uránovému prieskumu Považského Inovca. Na zhromaždení bude podaná odborná a vierohodná informácia o doterajších výsledkoch v prieskumnej činnosti na výskyt uránu v Považskom Inovci.


Na zhromaždenie budú pozvaní nielen občania, ale i odborníci z firiem zabezpečujúcich prieskumnú činnosť, ale i zástupcovia opozičných ochranárskych organizácií a odborní pracovníci štátnej správy.

- Zdroj www.kalnica.sk -
08.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet