ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Urán od Kálnice po Hôrku

Urán od Kálnice po Hôrku

Urán od Kálnice po Hôrku

Verejné zhromaždenie obyvateľov Kálnice, ktoré sa uskutočnilo stredu 8. 8. 2007, trvalo viac ako 3 hodiny. Predstavitelia samosprávy, štátu, geológovia a ochranárske združenia Kálničanov informovali o prípadnej ťažbe uránu. Kanadská spoločnosť Ultra Uranium na svojej internetovej stránke informuje, že získala licenciu nielen na oblasť Kálnica – Selec, ale aj oblasť Hôrka nad Váhom.


V 60-tych rokoch minulého storočia sa robili prieskumy tejto oblasti. Kanaďania však doteraz získaným údajom neveria a tak už 2 roky vykonávajú prieskum v kálnickej oblasti. Odhady boli stanovené na necelých 2500 ton uránového koncentrátu. Výdatnosť inoveckej rudy presahuje 0,06 %. Znamená to, že by museli byť vyťažené milióny ton masívu Považského Inovca.
Pôvodný zámer ťažby v tejto oblasti bol zastavený pre nízku cenu uránu. Medzičasom však urán podražel a začína sa znova „koketovať“ s touto myšlienkou. Beckov minerals (dcérska spoločnosť Ultra Uranium) odkúpila prieskumné práva od Jozefa Komoňa zo Spišskej Novej Vsi. Teraz plánuje asi 6 ročný prieskum a potom sa na základe aktuálnych cien na trhu rozhodne, či požiada o ťažbu.
Starosta Selca Stanislav Svatík je proti ťažbe z dôvodu obavy o poškodenie jedinečného čara Považského Inovca. Kálnický starosta Ľubomír Borcovan nezavrhol túto myšlienku a tvrdí, že treba zvážiť všetky PRE a PROTI. Chystá sa dokonca navštíviť miesta, kde sa ťaží urán. Tam sa chce porozprávať so samosprávami i obyvateľmi o ich názore.
Väčšinou sa na získanie uránového koncentrátu používajú chemikálie, ktoré zostávajú v odpadovej rude. Táto zmes je samozrejme rádioaktívna. Pri ťažbe navyše vzniká rádioaktívny plyn radón, ktorý spôsobuje rakovinu pľúc. Problémy s poškodzovaním životného prostredia sa vyskytujú v niekoľkokilometrovom okolí baní. Ťažba uránu by sa preto mala vykonávať v málo osídlených oblastiach. Takou oblasťou rozhodne nie je región Beckov – Zelená voda – Bezovec.

- redakcia -
10.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet