ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Posvätná bytosť Strom I.

Posvätná bytosť Strom I.

Posvätná bytosť Strom I.

Úvodný článok Ľudia a stromy

Na počiatku vekov, pred mnohými tisícročiami, žili naši predkovia priamo v lone Prírody. Stromy boli pre nich živé bytosti, mnohé spoločenstvá uctievali tie najväčšie a najurastenejšie z nich ako posvätné. Prípadne vyhlasovali za posvätné celé háje.


Omnoho neskôr prišla priemyselná revolúcia a ľudia si začali vytvárať svoj vlastný umelý svet, vyčlenený z Prírody. Z tej sa stala divoká nepriateľka, ktorú treba ovládnuť a využiť pre svoje potreby. Stromy boli degradované na zdroj suroviny. Iste, aj dnešný človek si rád zájde na výlet do lesa. Prechádza sa so svojimi priateľmi medzi stromami a pritom ohovára svojho šéfa, rozoberá problémy s manželkou alebo sa baví o najnovšom modele mobilného telefónu.
Možno pri takýchto vzletných rozhovoroch prejde okolo Stromu, ktorému sa jeho dávni predkovia v úcte klaňali. Ale ani si ho nevšimne. Väčšina civilizovaných ľudí nedokáže vnímať stromy posvätným spôsobom. Odcudzili sme sa. Pritom strom môže dať človeku omnoho viac, ako len poskytnúť svoj tieň, svoje plody, či svoje drevo.
Strom je zakorenený hlboko v zemi, jeho koruna sa však dvíha vysoko k oblakom. Z duchovného hľadiska symbolizuje spojenie medzi Nebom a Zemou. Starí Kelti verili, že celý svet je sústredený okolo obrovského Stromu Života. Popri kmeni tohto Stromu sa môžeme pohybovať oboma smermi - dole i nahor - a tak vstupovať do iných dimenzií. Naša dimenzia (materiálny svet, ktorý dokážeme vnímať zmyslami), je len jedným z množstva svetov a Strom Života je osou, ktorá cez všetky tieto svety prechádza.
Fyzické stromy majú blahodarný vplyv na ľudské zdravie. Okrem toho, že uvoľňujú do ovzdušia potrebný kyslík, môžu nám dodať čerstvú energiu a sňať z nás naše starosti a trápenia. Viacerí ľudia spontánne prikladajú dlane na kôru stromu, tvrdia, že „čerpajú energiu“. Po takejto procedúre sa cítia silnejší a duševne vyrovnanejší.
Verím, že ľudia a stromy sa vzájomne dopĺňajú: čo jedným škodí, druhým prospieva. Na fyzickej úrovni stromy vdychujú pre nás jedovatý oxid uhličitý a vydychujú pre nás potrebný kyslík. Náš telesný odpad je pre strom blahodarným hnojivom. Na energetickej úrovni je to podobne. Tie energie, ktoré nám škodia, stromu prospievajú a naopak. Ak teda odovzdáme stromu náš strach, našu slabosť či depresiu, strom ich zužitkuje. Na oplátku nám môže poskytnúť energie, ktoré mu škodia, pre nás však znamenajú odvahu, silu či životnú radosť.
Verím aj tomu, že ak by ľudia opäť začali vnímať stromy posvätným spôsobom, prospelo by to obom stranám. Ľudia by získali to, čo v procese civilizácie stratili - spojenie s Prírodou, tak potrebné pre ich duše. Stromy by sa zase dočkali väčšej ohľaduplnosti. Ľudia, zjednotení s Prírodou, by určite nevyrubovali lesy v tak drastickom rozsahu, ako sa to deje dnes. Skutočne by im záležalo na prežití stromov.
V tejto malej príručke prinášam niekoľko cvičení, ktoré vám môžu pomôcť vstúpiť do blízkeho vzťahu so stromami - tými majestátnymi, no väčšinou dobrosrdečnými bytosťami (aspoň tak ich vnímam). Pri zostavovaní týchto cvičení som vychádzal z vlastných skúseností z uplynulých viac ako desiatich rokov. Počas tohto obdobia som sa venoval jogínskym meditáciám, šamanským technikám a dlhým pobytom vonku medzi stromami.
Tieto zážitky uprostred prírody mi dali asi viac ako všetky cvičenia a techniky. Preto berte prosím aj tieto cvičenia len ako inšpiráciu, ako niečo, s čím môžete začať. Ak získate skutočný kontakt s Prírodou, povedie vás vašou vlastnou cestou, nájdete vlastné spôsoby komunikácie. Nič z tejto príručky nie je dogma. Ak vaše srdce cíti, že to má byť inak, je to vaša pravda, za ktorou by ste si mali stáť.
Ešte jedna poznámka. V texte budem písať slovo „strom“ raz s malým, raz s veľkým „s“. Ak píšem o strome, myslím tým fyzickú rastlinu. Ak píšem o Strome, myslím na duchovnú podstatu, na „dušu stromu“. Pre mňa je to súčasť Boha, ktorá sa nachádza v strome. Ak je Boh prítomný všade a vo všetkom, istotne je veľmi prítomný aj v týchto úžasných rastlinách. Pri nasledujúcich cvičeniach sa budeme dotýkať alebo budeme hľadieť na fyzický strom zvláštnymi spôsobmi, aby sme vstúpili do kontaktu s duchovným Stromom.
Ako pracovať s touto príručkou: Text je rozdelený na štyri časti. Odporúčam zaoberať sa nimi postupne. To znamená, najprv si pozorne prečítať cvičenia v I. časti a istý čas skúšať len tie. Až budete mať pocit, že vám prešli do krvi, môžete prejsť k II. časti, po jej zvládnutí k tretej a nakoniec k štvrtej. Cvičenie z môjho pohľadu prejde do krvi vtedy, keď ho prestanete vnímať ako cvičenie a začnete ho robiť úplne spontánne, prirodzene a vašim vlastným spôsobom. Je to ako keď sa učíte jazdiť. Kým musíte myslieť na to, kedy zaradiť akú rýchlosť a kto má teraz prednosť v jazde, tak sa učíte. Keď jednoducho sadnete do auta a idete, šoférovanie už máte v krvi. Samozrejme, môžete sa slobodne rozhodnúť ktorékoľvek cvičenie vôbec nerobiť alebo ho vynechať a vrátiť sa k nemu neskôr.
Tieto cvičenia by ste mali vykonávať v čase od jari do jesene, nie v zime, keď stromy odpočívajú. Vtedy je s nimi jednak ťažšia komunikácia, jednak si neprajú byť rušené. To neznamená, že občas aj v zime nemôžete navštíviť váš obľúbený Strom. Myslím, že na zvládnutie celej príručky by ste si mali dať najmenej jednu celú sezónu, alebo dokonca v jednom roku začať a na jar budúceho roku pokračovať. Cvičenia sú pomerne jednoduché, čo zvádza k tomu, snažiť sa ich absolvovať čo najrýchlejšie. Nejde však o žiadnu súťaž. Ak sa budete ponáhľať, pripravíte sa o hĺbku zážitkov. Jedným z charakteristických znakov našej odtrhnutosti od Prírody je aj to, že chceme všetko hneď. Nemáme trpezlivosť, tak ako naši prirodzenejší predkovia. Tí vedeli, že veci musia dozrievať a že to trvá dlho, kým z malého semienka vyrastie veľký strom. Ak vás táto príručka nenaučí väčšej trpezlivosti, tak nesplnila svoj účel. Nikam sa neponáhľajte, každé cvičenie sa snažte naplno vychutnať a k tomu ďalšiemu prikročte, až budete cítiť, že čas dozrel.


Napísal Marián Benka


v roku 2002, aktualizované v roku 2007
Tento text je voľne šíriteľný, ktokoľvek, komu sa dostane do rúk, ho môže slobodne poslať ďalej a skúsiť praktikovať cvičenia v ňom popísané.
Viac sa o autorových aktivitách dozviete na web stránke, môžete ho kontaktovať aj na mbenka@zoznam.sk alebo na 0905 255 030.

- zdroj:net, uli -
14.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet