ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Rezbárske sympózium Betlehem

Rezbárske sympózium Betlehem

Rezbárske sympózium Betlehem

Nové Mesto nad Váhom – na Námestí slobody sa koná od 13. do 24. augusta druhá časť rezbárskeho sympózia Betlehem. Po roku sa opäť zišli Ferdinand Bolebruch, Miroslav Hochman, Štefan Matejík, Ernest Slabý a Štefan Slabý, aby vytesali ďalšie postavy vianočného betlehemu.


Tento rok sa „narodia“ traja králi, ktorí prinesú ku kolíske dary. Sympózium sa koná pod záštitou primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského. Nápomocné sú Technické služby mesta a Mestské kultúrne stredisko.
- redakcia -
15.08.2007

Fotogaléria

Rezbárske sympózium Betlehem


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet