ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Albánci sú stále nespokojní

Albánci sú stále nespokojní

Albánci sú stále nespokojní

Macedónski Albánci povzbudení snahami kosovských Albáncov vyzývajú k autonómii. Ukazuje sa, že vyhlásenie nezávislého Kosova by bolo pre Európu veľmi nebezpečným precedensom. Tentokrát sa albánska menšina snaží presadiť svoje záujmy v Macedónsku.


Llyrida - hnutie etnických Albáncov v Macedónsku – vyzvala na vytvorenie macedónskej federácie. Žiada o rozdelenie krajiny na dva rovnocenné štáty => Macedónsky štát a Albánsky štát. Vyzývajú albánskych poslancov (29 zo 120 zástupcov ľudu), aby vyhlásili Republiku Llyrida v západomacedónskom meste Tetovo.
Po vzbure v roku 2001 dosiahli macedónski Albánci uznanie albánčiny ako druhého úradného jazyka v niekoľkých mestách vrátane metropoly Skopje. Po úspechoch kosovských Albáncov na pôde Európskej únie sa im však máli. Sú povzbudení do ďalšieho boja za nezávislosť a ak im budú európske štáty stále ustupovať ich požiadavky sa budú stále stupňovať.

- redakcia -
17.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet