ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Euro v SR

Euro v SR

Euro v SR

Pri zavedení eura na Slovensku sa bude veľmi pozorne dbať na ochranu spotrebiteľa. Občania nesmú prechod z koruny na euro nijakým spôsobom pocítiť negatívne. Vláda preto prijala viacero opatrení.


Zo zákona bude povinné dvojaké zobrazovanie cien tovarov a služieb, ktoré sa začne najneskôr 30 dní od stanovenia konverzného kurzu. Konverzný kurz bude stanovený niekedy začiatkom júla 2008. Začiatkom augusta sa teda začne duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb.
Budeme si vedieť pol roka vopred predstaviť, aké budú ceny po zavedení eura. Duálne zobrazovanie bude povinne pokračovať aj po zavedení eura, ale v obrátenom poradí. Platné ceny už budú v eurách a pod nimi sa počas roka 2009 bude povinne uvádzať ako informatívny údaj cena v korunách prepočítaná podľa konverzného kurzu. Spotrebiteľ tak bude vedieť porovnať, či nedochádza k zvyšovaniu cien.
Na to, či je cena tovaru a služby uvedená správne (či je správne prepočítaná) bude pri svojich kontrolách dohliadať Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). "Budeme sledovať z cenovej evidencie vývoj ceny, či nebolo obdobie, kedy bola neprimerane zvýšená, napríklad v citlivom období dva až tri mesiace pred konverziou." uviedla riaditeľka SOI Nadežda Machútová.
Zaokrúhľovanie cien po prechode na euro bude prebiehať podľa matematických pravidiel. Výnimkou budú peňažné vzťahy občana a štátu, alebo verejného sektora. Všetky platby, ktoré pôjdu od štátu k občanovi sa zaokrúhlia v prospech občana nahor, na najbližších celých desať centov. Ak bude občan peniaze odvádzať štátu, suma sa zaokrúhli nadol, aby občan nemal pocit, že v dôsledku zaokrúhľovania prichádza o nejaké peniaze - hoci by to bolo o jediný cent.
Ďalším nástrojom, ktorý má pomôcť ochrane spotrebiteľa pri prechode na euro je etický kódex, ktorý už dnes má niekoľko desiatok signatárov. Tí sa dobrovoľne zaväzujú, že nebudú zneužívať zavedenie eura na neodôvodnené zvyšovanie cien, teda budú sa k zákazníkom správať férovo.
Slovensko v súčasnosti intenzívne komunikuje zo Slovinskom a preberá jeho pozitívne skúsenosti. V Slovinsku sa osvedčila čierna listina nepoctivých podnikateľov, ktorí zneužívali prechod z toliara na euro na zvyšovanie cien. V SR sa zvažuje zavedenie podobnej čiernej listiny, ktorá by mala byť odstrašujúcim prvkom proti neodôvodnenému zdražovaniu.

- redakcia -
19.08.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet