ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Posvätná bytosť Strom II.

Posvätná bytosť Strom II.

Posvätná bytosť Strom II.

V prvej časti sme sa venovali základným cvičeniam na nadviaznie spojenia so Stromom. Teraz pokračujeme pokročilejšími technikami, pri ktorých sa aktívne pracuje s energiou.


3. cvičenie: Výmena energie so StromomViacerí ľudia hovoria, že čerpajú energiu zo stromov. Mne sa tento výraz nepáči, pripadá mi príliš sebecký. Znie to, ako keď príde vodič na čerpaciu stanicu a načerpá benzín. Vlastne ešte horšie. Vodič dá obsluhe čerpadla na oplátku peniaze. Ak však hovoríme o čerpaní zo stromu, znie to, ako by sme si niečo vzali a na oplátku nedali nič. Preto radšej hovorím o výmene energií. Už v úvodnej časti som naznačil, že energie, ktoré sú škodlivé pre človeka, prospievajú Stromu a naopak. V tomto cvičení teda pôjde o to, vytvoriť uzavretý okruh, v ktorom môžu plynúť energie zo Stromu k vám a od vás do Stromu.
Začiatok by vám už mohol byť jasný. Vyhliadnite si strom a poproste ho o dovolenie (postup je popísaný v 1. cvičení). Ak pocítite súhlas, pomaly pristupujte k stromu. Nikam sa neponáhľajte. Kráčajte pomaly – krok za krokom. Občas môžete zastať a skúsiť vnímať krásu stromu, ako aj mocnú energiu, ktorá z neho vyžaruje. Celkom dobrý nápad je vyzuť sa a blížiť sa k stromu bosý. Vyjadrujete tým úctu k Stromu a navyše, cvičenie môže byť takto účinnejšie.
Podíďte k stromu celkom blízko, zastaňte a priložte obe dlane na jeho kmeň. V tej chvíli skúste cítiť, ako sa uzatvára energetický okruh medzi vami a Stromom. Cíťte, ako z jednej ruky prúdia do Stromu energie, ktorých sa potrebujete zbaviť – napríklad slabosť, strach, zlosť, depresia,... Do druhej ruky prúdia zo Stromu pozitívne energie – napríklad sila, odvaha, pokoj, radosť...
Nemusíte si jednotlivé energie takto špecificky vymenúvať. Niekedy je lepšie, ak jednoducho cítite dva prúdy: jeden od vás do Stromu, druhý od Stromu k vám. Ja obyčajne cítim, ako prijímam energiu do ľavej ruky a vysielam ju z pravej. Niekedy však necítim žiadne prúdenie, len jedno veľké energetické pole medzi mnou a Stromom. Prežívanie energetickej výmeny môže byť veľmi individuálne.
Po chvíli energetického prúdenia by ste mali zbadať, že sa cítite lepšie. Ak máte nejaké problémy alebo ste chorý, skúste poslať do Stromu váš problém alebo chorobu. Zároveň vnímajte ako do vás zo Stromu prúdi liečivá energia. Asi by bolo príliš trúfalé očakávať, že vás Strom vylieči. Môže vám však pomôcť dostať sa do harmonického stavu vedomia, v ktorom vaša liečba prebehne lepšie a rýchlejšie.
Ak sa vám zdá málo priložiť len dlane, môžete priložiť ku kmeňu aj čelo, prípadne môžete strom objať a pritisnúť sa k nemu. Tým účinok energetickej výmeny zosilníte. Ak ste navyše bosý, môžete vnímať, ako cez chodidlá prijímate silu z pôdy pod stromom. Prípadne sa na strom vyšplhajte a vnímajte energiu Stromu aj cez chodidlá. Čokoľvek budete robiť, akokoľvek sa budete stromu dotýkať, malo by to byť prirodzené a nenásilné. Proste budete spontánne cítiť, že to chcete robiť práve takto. Násilné vešanie sa na strom len preto, aby ste z neho dostali čo najviac energie, pravdepodobne k ničomu nepovedie.
Energetická výmena môže spôsobiť, že budete vnímať veľmi intímne spojenie so stromom. Ja som občas mával pocit, akoby sa moje dlane zabárali pod kôru. Moje telo a kmeň stromu tvorili spoločný organizmus. V takomto stave vedomia je dobré chvíľu pobudnúť, hlavne zo začiatku to však nemusíte preháňať.
Postupne si uvedomujte samých seba ako indivíduum, cíťte ako energetická výmena pomaličky slabne až celkom prestáva. Potom sa od stromu pomaličky odtiahnite a ostaňte vedľa neho chvíľočku stáť. Vnímajte novú čerstvú energiu, ktorá teraz prúdi vo vašom tele. Poďakujte sa Stromu za tento úžasný zážitok.

4. cvičenie: Vnímanie energie Lesa


Ak môže byť zdrojom energie Strom, určite ním môže byť aj celý Les ako spoločenstvo Stromov. V jednote je sila, a nielen to. V jednote sa sila jedincov zmnohonásobuje. Platí to o stromoch i o ľuďoch. Sám som cítil rozdiel, keď som meditoval alebo praktizoval šamanské techniky sám a v duchovnej skupine. V skupine všetci účastníci vytvárajú spoločne jeden zdroj Sily, z ktorého potom každý môže čerpať podľa potreby.
Veľký Les je priam nekonečným zdrojom sily a energie. Čím hlbšie zájdete, čím viac sa vzdialite od civilizácie a jej vplyvov, tým viac Sily pocítite.
Čo to znamená vnímať Silu Lesa? Pre mňa to znamená to isté, ako vnímať Božiu prítomnosť v lese. Boh je akiste prítomný všade, sú však miesta, kde
Jeho prítomnosť pocítite len veľmi ťažko ( rušné námestia miest, pracoviská, úrady...). A sú iné miesta, napríklad chrámy rôznych náboženstiev alebo miesta uprostred prírody, kde môžete vnímať Božiu Silu veľmi intenzívne. Chrám i Les majú jednu spoločnú črtu: Vládne v nich pokoj a ticho, nedolieha sem bežný hluk a rýchle tempo moderného života.
A v tomto sa zhodujú všetky náboženské i mystické tradície: Boha môžete nájsť jedine v tichu. Myslí sa tým predovšetkým vnútorné ticho, to sa však ľahšie dosahuje, ak panuje ticho aj okolo vás. Vonkajšie ticho však nemusí znamenať neprítomnosť akýchkoľvek zvukov. Sú zvuky, ktoré by sme mohli nazvať zvukmi ticha, pretože nás stišujú a dostávajú do stavu vnútornej harmónie. Zvuky, ako je duchovná hudba či spev, alebo nežné zvuky, ktorými sa prihovára matka dieťaťu alebo milenci jeden druhému. A rozhodne zvuky lesa, ako je vtáčí spev alebo šum stromov.
Ak teda chcete vykonať toto cvičenie, choďte do lesa, buď sami alebo s niekým, kto má podobný zámer. Ak idete viacerí, vaše spoločné vnímanie Lesa sa môže stať silnejším. Za predpokladu, že každý jeden sa sústredí na toto cvičenie a nebude vyrušovať ostatných. Ideálne je dohodnúť sa na spoločnom postupe (napríklad na trase, po ktorej pôjdete) a potom sa už vôbec nerozprávať.
Či už idete sám alebo v skupine, pred vstupom do lesa sa na chvíľu zastavte. Uvedomte si, že sa chystáte vstúpiť do lesného chrámu, a tak ako pred vstupom do kamenného chrámu, ktorí postavili ľudia, mali by ste cítiť úctu a pokoru aj pred týmto Chrámom. Je dobré, ak máte zo sebou nejaké dary, ktoré Lesu ponúknete. Môže to byť trocha vody alebo chleba, ktorú vylejete alebo namrvíte do pôdy. Alebo trebárs vonná tyčinka, ktorú zapálite a necháte dohorieť.
Dary môžete len tak položiť alebo (čo je lepšie) vymyslieť si vlastný obetný rituál. Jeho priebeh môže pochádzať z konkrétnej náboženskej tradície alebo sa necháte viesť vlastnými vnútornými pocitmi. Súčasťou rituálu môže byť spev, tance, modlitby, zariekavanie... Alebo si len tak sadnete a pohrúžite sa do svojho vnútra v tichej modlitbe či meditácii.
Potom pomaly vojdete do lesa. Kým v cvičení č. 2 išlo o to, zistiť, ako reaguje vaše vedomie na prítomnosť Stromu, teraz by ste mali zistiť aké zmeny vo vás vyvoláva vedomý pohyb po Lese. Na rozdiel od bežnej prechádzky lesom vedomý pohyb znamená otvorenie sa lesným energiám.
Znamená to, že sa snažíte byť čo najtichší navonok i vo vnútri. Všetku vašu pozornosť venujete okoliu a pocitom, ktoré vo vás vyvoláva. Ako sa cítite, keď kráčate lesom? Čo vo vás vyvolávajú rôzne miesta (lesná cestička, breh potoka, čistinka medzi stromami...)?

Počas vašej cesty sa môžete zastaviť a vykonať cvičenie č. 2 alebo 3. Možno natrafíte na miesto, ktoré vás bude mimoriadne priťahovať a vyvolávať vo vás mimoriadne silné pocity. Oplatí sa pobudnúť na takomto mieste dlhšie, podrobne ho preskúmať, sadnúť či ľahnúť si na ňom a nechať jeho energiu, nech na vás pôsobí. Ak máte čas a potrebné vybavenie, môžete na takomto mieste aj prespať. Takýto spánok bude posilňujúci a možno sa vám aj niečo zvláštne prisní. Takýto sen môže priniesť odpoveď na otázku, ktorá vás už dávno trápi. Ak mu aj hneď neporozumiete, je dobré si ho zapamätať alebo zapísať. Jeho význam vám môže dôjsť neskôr, pod vplyvom nových životných okolností.

5. cvičenie: Meditácia na Strom


V cvičení č. 3 sme sa zvláštnym spôsobom dotýkali stromu, aby sme získali energie, ktoré potrebujeme a zbavili sa tých, ktoré nám škodia. Niečo podobné sa dá urobiť aj na diaľku, keď sedíme pred stromom a dívame sa naň. V tomto prípade ide o meditačné cvičenie, pri ktorom zapájate svoju predstavivosť. Ale tak ako pri každej meditácii, aj tu po dlhšom čase a častom cvičení zistíte, že z pôvodných predstáv sa stala realita a vy evidentne cítite prúd energie medzi vami a Stromom.
Je lepšie vymieňať si energiu so Stromom priamym dotykom alebo prostredníctvom meditácie? To sa nedá jednoznačne určiť. Meditácia si vyžaduje viac sústredenia a nemusí sa vám vôbec vydariť. Ale ak sa vám vydarí, možno jej prostredníctvom preniknete hlbšie. Spojenie medzi vami a Stromom bude na hlbšej vnútornej úrovni a bude o to intenzívnejšie. Ale všetko záleží aj od vašej jedinečnej osobnosti. Pre vás konkrétne môže byť jeden spôsob vhodný, kým pri druhom nič nepocítite.

5.A. Príprava na cvičenie

Ak chcete meditovať na Strom, mali by ste si osvojiť základ všetkých meditačných cvičení, a tým je práca s dychom. Skúste sa najprv pohodlne usadiť na tichom mieste, kde vás nikto nebude vyrušovať. Ak je to vo vnútri, môžete si pustiť príjemnú, harmonickú hudbu. Ak je to vonku, postačia zvuky lesa.
Pri sedení je dôležité, aby ste mali vzpriamený chrbát – energie pritom môžu ľahšie prúdiť. Klasická meditačná poloha je sed so skríženými nohami, pričom sú ruky spojené a uložené v lone. Alebo si dlaňami držíte kolená. Alebo máte ruky položené na kolenách, plochami dlaní otočené nahor. Okrem vzpriamenej chrbtice však nič nie je až také podstatné. Dôležité je, aby ste sa cítili pohodlne, ale nie celkom uvoľnene, mierne napätie pomáha lepšie sa sústrediť. Preto je vhodnejšie meditovať posediačky ako poležiačky.
Zaujmite teda tú vašu meditačnú polohu. Oči môžete zavrieť alebo ich držať polootvorené (čo tiež napomáha k väčšej koncentrácii). Teraz sa snažte dýchať čo najpomalšie, najtichšie a najhlbšie, ale tak, aby to bolo pre vás stále príjemné. Váš výdych i nádych by mal trvať čo najdlhšie, nemá však zmysel, aby vám išli „pľúca prasknúť“. Žiadne nepríjemné tlaky. Dýchajte čo najviac do hĺbky, nadychujte sa až do brucha a až z brucha vydychujte. Opäť len do tej miery, do akej je vám to príjemné.
A do tretice, váš dych by mal byť čo najtichší, teda, nemali by ste nahlas odfukovať ani lapať po dychu – čo sa stane práve vtedy, ak to s intenzitou dýchania preženiete. Vaše pľúca a bránica sú zvyknuté na povrchné dýchanie, ak chcete trénovať meditačný dych, musíte tak ako pri každom tréningu, začať opatrne. Váš dych sa bude postupným cvičením prehlbovať a predlžovať.

Samotné takéto dýchanie má energetizujúce účinky. Omnoho účinnejšie však je, ak ho spojíte s meditačným cvičením, pri ktorom sa sústredíte na nejaký vhodný objekt. Môže ním byť plameň sviečky, krásna kvetina alebo obrázok s duchovnými motívmi. V našom prípade si za objekt meditácie zvolíme strom.

5.B. Samotné cvičenie

Ak máte pocit, že ste meditačné dýchanie zvládli bez problémov, môžete ísť do lesa a nájsť si vhodný strom (nezabudnite ho poprosiť o dovolenie). Sadnite si pred ním vo vašej meditačnej polohe, vo vzdialenosti, ktorú uznáte za vhodnú. Môžete sa totiž sústrediť na celý strom alebo len na jeho časť (konár, list, kúsok kôry...). Ide teda o to, aby ste dobre videli na tú časť, na ktorú sa chystáte meditovať.
Možno by ste nemuseli špekulovať, na čo sa sústrediť. Aspoň mne sa osvedčilo, jednoducho si spontánne sadnúť v takej vzdialenosti, v akej som sa cítil najlepšie. Potom som meditoval na tú časť, ktorá sa mi ocitla v zornom poli. V konečnom dôsledku nie je podstatné, či sa vedome sústreďujete na celý strom alebo len na jeho časť. Vždy totiž vstupujete do kontaktu s neviditeľnou dušou Stromu. Na tú sa však ťažko sústrediť, preto si musíme takto pomáhať a sústrediť sa na fyzický strom.
Keď už teda sedíte pred stromom, začnite pomaly a zhlboka dýchať, tak ako ste sa to predtým naučili. Oči držte otvorené alebo pootvorené a uprene hľadte na strom alebo jeho časť. Nič mimo váš objekt meditácie by vás nemalo zaujímať. Ste tu len vy a strom. Nič iné neexistuje. Venujte pozornosť iba svojmu dychu a stromu pred vami.
Predstavte si, že váš dych prichádza zo stromu a do stromu odchádza. Pri každom nádychu si predstavte, že prúd vzduchu smeruje zo stromu do vašich pľúc. Pri výdychu iný prúd vzduchu smeruje z vašich pľúc do stromu. Vy a strom dýchate v rovnakom rytme.
Chvíľku sa venujte tejto predstave, potom vo vašej predstavivosti zameňte prúdy vzduchu za prúdy energie. Pri každom nádychu vdychujete zo stromu silu, lásku, mier – čokoľvek potrebujete. Pri každom výdychu vydychujete do stromu slabosť, strach, nervozitu – čokoľvek, čoho sa potrebujete zbaviť. S každým ďalším nádychom sú pozitívne energie vo vás silnejšie, až vás napĺňajú celého, od hlavy až po päty.
Alebo si môžete predstaviť, že vdychujete svetlo a vydychujete tmu. Toto je univerzálna predstava, pri ktorej sa najskôr dokáže božská podstata vo vás spojiť s božskou podstatou Stromu, Lesa, Prírody. Táto predstava je hlboko spirituálna, keďže pri nej nič nepožadujete, chcete sa len naplniť Božím Svetlom. Spočiatku môžete cítiť, že je vo vás len malé svetielko, ktoré sa však každým ďalším nádychom zväčšuje. Napokon vás napĺňa celého, vy sami strácate telesné tvary a stávate sa čistým Svetlom.

Po čase sa pomaly vráťte späť, uvedomujte si vaše vlastné telo.
Predstavujte si, že prúdy energie medzi vami a stromom sú slabšie a slabšie, až celkom vyhasnú. Opäť začnite normálne dýchať. Vstaňte a poďakujte sa Stromu za tento nevšedný zážitok.

6. cvičenie: Meditácia na les


Meditovať nemusíte len tak, že sa sústredíte na objekt pred vami. Môžete sa stotožniť aj s niečím nesmierne rozsiahlym, čo vo vás evokuje nekonečnosť stvorenia. Takto môžete meditovať na oblohu, oceán alebo povedzme na les. V tomto prípade akoby sa vaše vedomie rozpínalo, strácajú sa obmedzenia vášho fyzického tela a vy sami sa stávate oblohou alebo lesom. Inými slovami: Uvedomujete si, že všetka tá Nekonečnosť nie je niečo od vás oddelené, vy sami ste jej súčasťou.
Keďže témou tejto knižky je Strom a Les ako spoločenstvo Stromov, vyberieme si ako objekt našej meditácie práve les – čím rozsiahlejší a menej poznačený civilizáciou, tým lepšie. Môžeme to robiť dvoma spôsobmi. Buď meditujeme uprostred lesa alebo vyjdeme na vysoký kopec či skalu a meditujeme na les pod sebou. Popíšeme si oba spôsoby.

6. A. Meditácia v lese

V prvom rade si musíte nájsť vhodné miesto uprostred lesa. Miesto, kde vás nikto nebude rušiť a zároveň budete cítiť, že práve tu dokážete nabrať najviac síl. Či už to bude miesto pri potoku, na čistinke alebo medzi stromami, malo by to byť miesto, ktoré vás osloví a vyvolá vo vás úžas. Môžete si tiež nájsť vhodný strom a sadnúť si k nemu tak, že sa o jeho kmeň budete opierať chrbtom (predtým ho samozrejme požiadate o dovolenie).
Sadnete si na mieste, ktoré ste si vybrali a začnite dýchať meditačným dychom (tak ako sa popisuje v cvičení 5.A.). Tentoraz však nezužujete svoju pozornosť na konkrétny objekt pred vami. Snažte sa svoje vedomie rozšíriť na celý les, ktorý vás obklopuje.
Predstavte si, že Les je obrovská živá bytosť a vy ste v jej útrobách. Bytosť a vy dýchate v jednom rytme. Keď sa nadychujete, nadychuje sa aj Les, keď vydychujete, Les vydychuje spolu s vami. S každým ďalším nádychom cíťte, že Les prúdi do vás a vy prúdite do Lesa. Stierajú sa hranice medzi vami a Lesom. Už nie ste cudzí človek, ktorý prišiel do lesa odinakiaľ. Ste prirodzená organická súčasť Lesa, patríte k nemu odjakživa.
Ak vám to pomôže, predstavujte si, že ste strom, krík alebo niektoré zviera. Potom nech sa vaše vedomie rozbehne do diaľky, mimo hranice vášho tela. Prejdite k predstave, že vy sami ste Les. Všetko, čo vás obklopuje, je vašou súčasťou. Vy ste Les a Les je vy. Ste súčasťou nekonečného Lesa a nekonečný Les sa prestiera vo vašom srdci.
Chvíľu meditujte na túto predstavu a potom si pomaly opäť uvedomujte hranice vášho tela. Opäť ste tu vy vo vašom tele, sediacom uprostred lesného porastu. Všimnite si, že sa teraz cítite inak ako pred meditáciou. Vychutnajte si tento pocit, snažte sa udržať si ho v sebe čo najdlhšie. Celkom dobrý nápad je ostať na tomto mieste a stráviť na ňom noc.

6. B. Meditácia nad lesom

V tomto prípade nemáte pri výbere miesta toľko možností. Musí to byť miesto vysoko na kopci s dobrým výhľadom – tak aby ste mali celý les takpovediac ako na dlani. Z takéhoto miesta sa vynikajúco medituje aj na oblohu, ale tým sa teraz nebudeme zaoberať.
Už vašu cestu na kopec sa snažte vnímať ako púť na posvätné miesto. Vrcholy vysokých kopcov, ktoré sa týčia nad krajinou, boli naozaj pre mnohé národy posvätné. Nemusíte o tom vedieť, ale možno práve na tom kopci, na ktorý vystupujete, vykonávala svoje posvätné obrady niektorá z kultúr, ktoré tu žili. Snažte sa teda stíšiť, zbytočne nerozprávať a vo svojom vnútri pociťovať úctu a pokoru.
Na vrchole si nájdite vhodné miesto, z ktorého máte výhľad na lesy, rozprestierajúce sa pod vami. Tam sa posaďte a začnite dýchať meditačným dychom. Voľne pritom prechádzajte zrakom po lesoch pod vami. Cíťte, že sedíte na brehu veľkého zeleného mora, ktoré sa rozlieva pod vašimi nohami. Toto more sa vlní v rytme vášho dychu. Vzdúva sa, keď sa nadychujete a ustupuje, keď vydychujete.
Po chvíli cíťte, že také isté zelené more sa vlní uprostred vášho srdca. Nekonečný zelený les sa prestiera vo vás i mimo vás, ste obklopený Lesom zvnútra i zvonku. Ste v Lese a Les je vo vás, splynuli ste do jedného celku. Chvíľu meditujte na túto predstavu. Potom sa pomaly vracajte späť a uvedomte si svoje telo, sediace na vrchole kopca.
Mimoriadne silným zážitkom je robiť toto cvičenie počas východu alebo západu slnka. Môžete napríklad prespať na kopci a cvičenie urobiť ráno pri brieždení alebo prísť za súmraku a prespať po cvičení. V každom prípade je vhodné stráviť na kopci viac času, či už pred cvičením alebo po ňom.


Napísal Marián Benka v roku 2002, aktualizované v roku 2007

Tento text je voľne šíriteľný, ktokoľvek, komu sa dostane do rúk, ho môže slobodne poslať ďalej a skúsiť praktikovať cvičenia v ňom popísané.

O autorovi: Marián Benka sa narodil v roku 1970. Absolvoval štúdium žurnalistiky na FF UK v Bratislave. Žije v Banskej Bystrici, kde pracuje ako novinár. Popri rodine a práci sa venuje šamanizmu ako najstaršej metóde osobnostného rozvoja. Od roku 1992 sa venoval prevažne jogínskym meditačným technikám. Od roku 1998 absolvoval viaceré kurzy americkej Nadácie pre šamanské štúdie (FSS), ako aj niektorých slovenských lektorov a pôvodných domorodých šamanov. Je správcom webovej stránky o šamanizme a mágii NIRGAN. Vlastné šamanské programy vedie od roku 2002.


- uli, zdroj:net -
19.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet