ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Šamanské víkendovky

Šamanské víkendovky

Šamanské víkendovky

Občianske združenie NIRGAN Vás v septembri 2007 pozýva na šamanské víkendovky:


Občianske združenie NIRGAN http://nirgan.host.sk Vás v septembri 2007 pozýva na šamanské víkendovky:
Indiánska cesta k sebaliečeniu, 7. - 9. septembra, Zaježová
Slávnosť silového zvieraťa, 28. - 30. septembra, Záruby
Stretnutia vedie Marián Benka

Indiánska cesta k sebaliečeniu, 7. - 9. septembra, Zaježová
Lazy Zaježová pri Zvolene (www.zajezka.sk)
Prihlásiť sa treba do 4. septembra

Stretnutie je inšpirované rituálmi amerických Indiánov, zameranými na nastolenie vnútornej harmónie, na vyrovnanie stratenej rovnováhy a tým aj na spustenie samoliečivých procesov. Pozostávať bude z nasledujúcich troch častí:

Indiánsky liečivý kruh: Posvätné kamenné kruhy severoamerických Indiánov plnili duchovný i liečebný účel. V posvätnom kruhu každý kameň reprezentuje časť našej duše. Človek vo vnútri kruhu sa zároveň dostáva do úzkeho spojenia s vlastným vnútrom, rovno pred ním sa vynárajú skryté problémy a dochádza k ich náprave. Takýto kamenný kruh postavíme aj na Zaježovej, každý bude mať možnosť doň vojsť a liečiť sa.

Noc strachu: Pri jednej z indiánskych skúšok dospelosti adepta zakopali v lese až po krk do zeme a nechali ho tam celú noc samého s jeho strachom. Noc strachu bude zjemnenou verziou takejto skúšky. Účastníci strávia noc sami v lese, namiesto zeme sa však zakryjú prikrývkou. Ešte predtým budú pracovať s motívom strachu, zväčša vo dvojiciach, dodávajúc jeden druhému odvahu. Strach je jednou z najväčších prekážok, berie nám energiu, ktorú by sme mohli využiť pri riešení našich problémov. Práca s ním je základom práce na rozvoji osobnosti.

Mierový ohňový rituál kmeňa Hoppi: Indiáni kmeňa Hoppi učia tento rituál aj ľudí v Európe a prosia ich, aby ho šírili ďalej. Rituál vytvára mier a vnútornú harmóniu v jeho účastníkoch, zároveň prispieva k liečeniu Matky Zeme.

Slávnosť silového zvieraťa, 28. - 30. septembra Rekreačné stredisko Záruby, Malé Karpaty (www.zaruby.sk)
Prihlásiť sa treba do 10. septembra

V šamanských kultúrach každý dospelý člen kmeňa poznal svoje silové alebo totemové zviera. Totem je naša osobná sila, ktorá nás ochraňuje a pomáha nám. Zjavuje sa v podobe divo žijúceho zvieraťa, najčastejšie cicavca alebo vtáka. Na stretnutí si nájdeme svoje silové zviera a naučíme sa, ako s ním udržiavať spojenie v našom každodennom živote. Súčasťou programu budú telesné „zvieracie“ cviky, vykladanie totemových kariet, keltské cvičenie na „upratanie si“ v svojom živote, cvičenia na prehĺbenie spojenia s prírodou a našou zvieracou silou. V sobotu večer sa vonku pri ohni uskutoční Slávnosť silového zvieraťa, plná spevu, tanca a bubnovania. Každý z nás slávnostne vstúpi do zväzku so svojim totemom a prijme ho za svoje.

Ako sa prihlásiť:
Bližšie informácie o šamanských víkendoch získate u Mariána Benku, ktorý je zároveň organizátorom všetkých akcií. V prípade, že máte o niektorú akciu záujem, kontaktujte ho telefonicky na 0905 255 030, 048/ 413 4660 alebo mailom na mbenka@zoznam.sk. Pošle vám prihlášku a podrobnejšie informácie o približnom časovom priebehu stretnutia, o mieste konania, o spôsobe ubytovania a stravy a o spôsobe uhradenia účastníckeho poplatku. Záväzne prihlásení účastníci dostanú najneskôr týždeň pred akciou pokyny, ako sa dostať na miesto a čo si so sebou priniesť.


- uli, zdroj:http://nirgan.host.sk -
20.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet