ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Slovensko opúšťajú prvé migrujúce druhy vtáctva

Slovensko opúšťajú prvé migrujúce druhy vtáctva

Slovensko opúšťajú prvé migrujúce druhy vtáctva

Vtáctvo sa pripravuje na jesennú migráciu. Kufre majú zbalené dažďovníky, lastovičky, bociany ale tiež ďalšie druhy. Prvým druhom, ktorý opúšťa Slovensko a odlieta do zimovísk až do Južnej Afriky je dažďovník tmavý. Populácia tohto druhu naše územie opustila už v strede augusta.Podľa slov Ivany Hukeľovej zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko: „Dažďovník tmavý je zaujímavý tým, že svoje prvé tri roky života trávi v povetrí bez toho, aby zosadol. Tieto vtáky majú slabé a drobné nohy so všetkými štyrmi pazúrmi nasmerovanými dopredu. Takáto noha im umožňuje iba zavesiť sa na kolmý podklad. Nevedia sedieť na konáriku ani na drôte. Keď nedopatrením zosadne na zem, tak už bez pomoci nevie vzlietnuť“.
Tento druh je pomerne často zamieňaný s lastovičkou domovou. Dažďovník je len o málo väčší ako lastovička. Spoznáme ho podľa nápadných kosákovito ohnutých špicatých krídiel a tmavé sfarbenia celého tela. K nezameniteľným znakom patrí aj krátka hlava s nevýrazným zobákom.
Jesenná migrácia vtáctva je ojedinelým javom, ktorý je vyvolaný putovaním vtáctva za lepšími podmienkami a potravou. Každoročne môžeme pozorovať zhromažďovanie migrujúcich druhov vtáctva, ktoré vytvárajú často veľké zmiešané kŕdle.
Niekedy až niekoľko tisíc kilometrový prelet zo Slovenska do Afriky, je náročný, nebezpečný a veľa vtákov počas tejto cesty uhynie. Nebezpečenstvo predstavujú hlavne poľovníci, pytliaci, rybárske vlasce ale tiež vyčerpanie z dlhej a náročnej cesty.


Pripravil: Mgr. Ivana Hukeľová, Mgr. Ján Gúgh

zdroj: www.sovs.sk

- uli -
22.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet