ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Koľko máme na dôchodok?

Koľko máme na dôchodok?

Koľko máme na dôchodok?

Majetok sporiteľov v II. pilieri dôchodkového systému dosiahol takmer 42 miliard slovenských korún. Čistá hodnota majetku uloženého vo fondoch spravovaných dôchodkovými správcovskými spoločnosťami sa počas minulého týždňa zvýšila o 127.100.000,- Sk.


  • V rastových fondoch je viac než 27,51 mld. Sk
  • Vo vyvážených fondoch je takmer 12,69 mld. Sk
  • V konzervatívnych fondoch je takmer 1,73 mld. Sk
Hodnota dôchodkových jednotiek sa ku koncu minulého týždňa pohybovala v jednotlivých rastových fondoch od 1,0821 do 1,0969 Sk.

- informáciu o tom poskytla Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

- redakcia -
24.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet