ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > ŠFRB 2007

ŠFRB 2007

ŠFRB 2007

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu na výstavbu bytu v bytovom dome a rodinnom dome, vrátane získania bytu nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbu nebytového priestoru, výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb, kúpu novostavby bytu, obnovu bytovej budovy, výstavbu obecného nájomného bytu v bytovom dome.


K 15. 8. 2007 fond evidoval 1 465 žiadostí o podporu bývania. Predstavovalo to  4,185 mld. Sk. Po odrátaní vráteniek a storien (takmer 234.600.000,- Sk) však skutočná výška požiadaviek poklesla na 3,950 mld. Sk. Tohtoročný rozpočet ŠFRB bol vládou nedávno zvýšený o 498.000.000,- Sk a dosahuje takmer 4,394 mld. Sk. Fond odsúhlasil celkovo 1 209 žiadostí. Podpora, ktorú majú záujemcovia už v banke, sa vzťahovala na 3102 nových a 5343 obnovených bytov.
Veľký záujem prejavili žiadatelia pri programe výstavba nájomného bytu v bytovom dome. Fond pritom už priznal podporu 142 žiadostiam (viac ako 1,973 mld. Sk). Značný záujem prejavujú žiadatelia o financie na obnovu bytových budov a fond pri tomto účele zatiaľ odsúhlasil 146 žiadostí v sume 706,5 mil. Sk.
Najviac žiadostí dostal fond v rámci programu výstavby bytov v rodinných domoch, a to 878 v celkovej hodnote 829,6 mil. Sk a po úprave 787,8 mil. Sk. Pri rozpočte na tento účel v objeme 823 mil. Sk odsúhlasil 774 žiadostí za 728,8 mil. Sk. V rámci programu kúpa bytu dosiahla k 15. augustu požadovaná podpora 88,8 mil. Sk a po úprave 81,1 mil. Sk. ŠFRB pri zvýšenom rozpočte 119 mil. Sk schválil zo 47 žiadostí 30 (čo predstavuje 71,3 mil. Sk).
V rámci programu výstavba bytu v bytovom dome požiadavky predstavovali takmer 232,4 mil. Sk a po úprave 223,2 mil. Sk pri navýšenom rozpočte vo výške 276 mil. Sk. Fond priznal pri tomto programe podporu 67 zo 195 žiadostí (objem 75,7 mil. Sk).
V rámci výstavby zariadenia sociálnych služieb evidoval ŠFRB tri požiadavky za 17 mil. Sk. Podporu priznal dvom projektom za 8,7 mil. Sk.

Štátny fond rozvoja bývania môže na podporu bývania rozdeliť v roku 2007 takmer 4,394 mld. Sk:
  • výstavba obecného nájomného bytu - 2,186 mld. Sk
  • byt v rodinnom dome - 823 mil. Sk
  • obnova bytových budov - 950 mil. Sk
  • výstavba bytu v bytovom dome - 276 mil. Sk
  • kúpa bytu - 119 mil. Sk
  • výstavba zariadení sociálnych služieb - 40 mil. Sk
- Tomáš Šarman, Centrum bývania -
25.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet