ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Piešťanské kúpele na predaj

Piešťanské kúpele na predaj

Piešťanské kúpele na predaj

Mesto Piešťany dostalo ponuku na odpredaj svojho podielu v tamojších kúpeľoch. Ide o 10 % v spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Samospráva vlastní zhruba 158.000 akcií. Ich nominálna hodnota je 1.000,- Sk/akcia.


Za posledných päť rokov mesto získalo z majetkovej účasti v kúpeľoch približne 1 mil. Sk pri ročnom obrate okolo jednej miliardy korún. Preto rozhodli miestni poslanci o začatí rokovania s ostatnými akcionármi. Najväčším akcionárom je CP Holdings (84.8 %), ktorý vlastní i Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.
Britská spoločnosť CP Holdings by odkúpila jednu akciu za 1 025 Sk, čo je o 25 Sk viac ako jej nominálna hodnota. Primátor Piešťan Remo Cicutto tvrdí, že s takouto cenou nemôžu súhlasiť: "Z môjho pohľadu by malo ísť minimálne o dvojnásobok nominálnej hodnoty, čiže 2.000,- Sk a viac." CP Holdings cenovú ponuku považuje za primeranú a postačujúcu.
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. ukončili vlaňajšie hospodárenie so ziskom vo výške 5,2 mil. Sk, zatiaľ čo rok predtým vykázali stratu 35,5 mil. Sk. Výnosy kúpeľov v minulom roku predstavovali 1,091 mld. Sk pri nákladoch v objeme 1,085 mld. Sk.

- redakcia -
27.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet