ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Čerpanie ŠF

Čerpanie ŠF

Čerpanie ŠF

Zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu sa samosprávnym krajom podarilo v období rokov 2004 až 2006 vyčerpať celkovo 18,497 mld. Sk. Predstavovalo to 48,5 % z nakontrahovaných žiadostí. K 31. 7. 2007 sa zrealizovalo 3 888 zo 4 071 schválených projektov. Nie sú v tom zahrnuté zdroje na technickú asistenciu, národné a nadregionálne projekty. Prostriedky zo skráteného programového obdobia možno dočerpať do konca roku 2008.


Čerpanie jednotlivých krajov:
  • 57,6 % - Banskobystrický samosprávny kraj - 5,603 mld. z možných 9,724 mld. Sk
  • 50,7 % - Prešovský samosprávny kraj - 3,142 mld. z možných 6,195 mld. Sk
  • 54,7 % - Nitriansky samosprávny kraj - 2,561 mld. z možných 4,685 mld. Sk
  • 42,1 % - Trnavský samosprávny kraj - 1,939 mld. z možných 4,609 mld. Sk
  • 37,9 % - Košický samosprávny kraj - 1,615 mld. z možných 4,266 mld. Sk
  • 44,1 % - Žilinský samosprávny kraj - 1,334 mld. z možných 3,025 mld. Sk
  • 55,7 % - Trenčiansky samosprávny kraj - 1,251 mld. z možných 2,247 mld. Sk
  • 31,2 % - Bratislavský samosprávny kraj - 1,052 mld. z možných 3,376 mld. Sk
V banskobystrickom, prešovskom a košickom kraji vyčerpali najviac prostriedkov v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra. V nitrianskom, trnavskom a trenčianskom kraji prevládal Operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Žilinskom kraji si „zgustol“ na Operačnom programe Priemysel a služby. No a napokon v Bratislavskom kraji sa čerpalo najviac prostriedkov cez program Jednotný programový dokument Bratislava Cieľ 2 na podporu hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia.

- redakcia -
28.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet