ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Posvätná bytosť Strom III

Posvätná bytosť Strom III

Posvätná bytosť Strom III

V tejto časti nadviažeme cvičeniami, určenými na priame spojenie s vedomím Stromu či Lesa.Predchádzajúce časti: http://www.pramen.info/c/1261/posvatna-bytost-strom-i.htm
http://www.pramen.info/c/1272/posvatna-bytost-strom-ii.htm7. cvičenie: Zjednotenie sa so Stromom


Doterajšie cvičenia vnímam ako prípravu na toto a všetky nasledujúce. Inými slovami: Cvičenia číslo 1. až 6. tvoria niečo ako prvý stupeň, v ktorom sa učíte vnímať energiu Stromov a Lesa. Učíte sa s ňou pracovať a využívať ju na svoje posilnenie. Až keď máte prvý stupeň dostatočne zvládnutý a cítite v sebe viac vnútornej sily a energie, mali by ste pokračovať druhým stupňom.

V druhom stupni ide o aktívnu komunikáciu s vedomím Stromu a Lesa. Toto vedomie v sebe ukrýva obrovskú múdrosť. Môžete sa od neho dozvedieť dôležité veci o vás, vašom živote a vašom poslaní na tomto svete.

Zjednotiť sa so Stromom znamená splynúť s jeho vedomím. Aby ste to mohli dosiahnuť, mali by doslova splynúť vaše telo a kmeň stromu. Samozrejme, že navonok k niečomu takému nedôjde, avšak ak sa vám podarí toto cvičenie (nemusí sa podariť na prvý ani na druhý raz), zažijete pocit, akoby sa tak skutočne stalo.


Veľmi starostlivo si vyberte strom na toto cvičenie a dôkladne, radšej niekoľkokrát sa uistite, že skutočne súhlasí, aby ste sa s ním pokúsili zjednotiť. Veď pôjde o veľmi intímne a blízke spojenie. Ak máte čo len najmenšie pochybnosti, nájdite si radšej iný strom.

V prípade jednoznačného súhlasu pomaly a s úctou pristúpte k stromu. Je dobré, ak sa predtým vyzujete a pristupujete bosý. Sadnite si tesne k stromu, chrbtom sa opierajte o kmeň, kolená sú pokrčené a chodidlá sa celou plochou dotýkajú zeme.

Zatvorte oči a cíťte, ako váš chrbát vrastá do kmeňa stromu. Predstavte si, že vaša krv prúdi do stromu a do vás prúdi miazga zo stromu. Ste jeden prepojený organizmus, stromočlovek či človekostrom. Cíťte, že z vašich chodiel vyrážajú korene a vrastajú hlboko pod zem. Tam, do tajomných hlbín zeme, kde sú ukryté tisícročné tajomstvá. Vaše vedomie stúpa z hlavy do kmeňa stromu až vysoko do koruny a najvyšších konárov. Ste Strom. Rastiete na tomto mieste už dlhé roky. Ste spojením medzi Nebom a Zemou. Ste Ten, kto v sebe nesie múdrosť.

Teraz otvorte oči a rozhliadnite sa po okolitých Stromoch. Ste jedným z nich a ak sa toto cvičenie skutočne podarilo a vy ste dosiahli stav zjednotenia, môžu vás spontánne napadať myšlienky, ktoré akoby neboli z vašej hlavy. Môže ísť o informácie, ktoré pochádzajú od „vášho“ Stromu alebo od Stromov v jeho okolí. Možno sa vo vašom okolí udeje niečo nečakané – náhle zavanie vietor, pred vami prebehne jeleň alebo zo stromu rovno pred vás padne malá halúzka. Takéto znamenia by ste si mali zapamätať a neskôr doma porozmýšľať, aký majú vzťah k vášmu životu.

Toto cvičenie nie je vhodné na to, aby ste sami kládli vaše otázky. Veď teraz ste strom a ten sa nepýta, jednoducho existuje, zhromažďuje a rozdáva. Môžete sa však dozvedieť veci, na ktoré by ste sa ani nedokázali opýtať, ale sú pre vás životne dôležité. Akákoľvek myšlienka, obraz alebo vnem, prijatý v stave zjednotenia, môže byť dôležitý a treba si ho zapamätať. Možno vám v tej chvíli nebude dávať žiaden zmysel. Zmysel sa však môže objaviť neskôr, keď sa dostanete do inej životnej situácie.

Ak chcete, môžete oči opäť zavrieť a sledovať vnútorné obrazy, pocity či myšlienky, ktoré sa pred vami začnú odvíjať. Po čase postupne prerušte spojenie so Stromom, vráťte sa do svojho tela, vstaňte a z celého srdca sa poďakujte Stromu za to, že sa s vami podelil o svoj svet.

8.cvičenie: Komunikácia so Stromom


V svojej základnej podobe sme už o komunikácii so Stromom hovorili. Keď žiadate Strom o súhlas a čakáte od neho odpoveď, prebieha komunikácia. Teraz však pôjde o niečo viac. Poprosíme Strom, aby nám poradil s našim problémom alebo sa ho opýtame, či nepotrebuje našu pomoc. Samozrejme, pomôcť si možno aj navzájom.

Ešte pred samotnou komunikáciou je vhodné, ak si so Stromom krátko vymeníte energiu alebo naň budete chvíľu meditovať (krátko sa budete venovať cvičeniu č. 3. alebo 5.). Stačí však, ak sa Stromu prihovoríte, tak ako v cvičení č. 1. Môžete sa ho vnútorne alebo aj nahlas opýtať, či sa s vami chce porozprávať. Ak pocítite súhlas Stromu, opýtajte sa na nejaký problém, ktorý trápi vás alebo niekoho z vašich blízkych. Ak je Strom ochotný a schopný odpovedať, odpoveď by mala prísť.

Odpoveďou môže byť výrazná myšlienka, zvuk alebo obraz, ktorý sa odrazu objaví vo vašej hlave. Môže ním byť aj nečakaná udalosť, ktorá sa stane vo vašom okolí. Zo stromu padne halúzka rovno k vašim nohám, kúsok od vás prebehne srnka... Možno sa vám zdá divné, že Strom odpovie „prebehnutím srnky“. Nezabúdajte však, že nekomunikujete s fyzickou rastlinou, ale s jej duchom, ktorý nemá hranice a vy ani netušíte, čo všetko dokáže ovplyvniť. V každom prípade, rozpoznať odpoveď Stromu nie je najmä pre začiatočníka jednoduché. Odpoveďou by mala byť myšlienka či udalosť, ktorá vás nečakane zaujme, ktorá vo vás vyvolá silné vnútorné pocity (či už príjemné alebo nepríjemné).

Ak napríklad uvidíte padajúci list a rozplače vás to, mohla by to byť súčasť odpovede. Odpoveď sa totiž môže skladať aj z viacerých úkazov. Mohli by sme ich nazývať aj znameniami. Ak ste sa pýtali na váš problém, všetky znamenia by ste si mali zapamätať alebo zapísať, rozmýšľať o nich, meditovať na ne... Ak viete šamansky cestovať, môžete podniknúť šamanskú cestu a opýtať sa vašich spojencov na význam týchto znamení. Ak ste sa pýtali na problém iného človeka, povedzte mu všetko, čo by mohlo byť súčasťou odpovede. Nehovorte mu však, čo si o dotyčných znameniach myslíte. Interpretáciu nechajte na dotyčnom človeku. Je na ňom, aby o svojich znameniach rozmýšľal, meditoval na ne, pýtal sa na ne na šamanskej ceste...

Ak máte pocit, že odpoveď neprišla, opýtajte sa, čo máte urobiť, aby prišla. Možno vám Strom dá najavo, že odpoveď sa dozviete pri inom strome. Možno budete vnímať, že ide o strom v blízkom okolí, možno však hľadaním Stromu, ktorý vám dá odpoveď, strávite celý deň. Viac o takomto hľadaní sa dozviete pri cvičení č. 9. Možno vás Strom požiada, aby ste preňho najprv niečo urobili. Napríklad, aby ste mu zaspievali pieseň, priniesli mu trochu vody alebo niečo špeciálne, čo musíte v lese najprv nájsť (a opäť sme pri hľadaní – viac v cvičení č. 9.). Vy sami však môžete chodievať za Stromami, aby ste sa ich pýtali, čo pre ne môžete urobiť. Z materialistického pohľadu je takáto pomoc bezpredmetná, ale verte, stromy sú úžasne citlivé bytosti a vaša pozornosť pre ne veľa znamená.

Môže sa stať, že Strom vám daruje časť svojho fyzického tela (napríklad list, kúsok kôry, halúzku...). Dať vám ju môže ako súčasť odpovede, alebo ako odmenu za to, že ste mu pomohli. Alebo sa môže stať, že pôjdete po lese, nebudete myslieť na žiadne cvičenia. A napriek tomu vás nejaký strom osloví a ponúkne vám ako dar kúsok zo seba. Takýto dar potom môže slúžiť ako silový predmet. Vezmite si ho, dotýkajte sa ho, spojte sa s ním podobne, ako ste sa v predchádzajúcich cvičeniach spájali s celým stromom.
Skúste vycítiť, ako máte dotyčný predmet používať. Či ho nosiť pri sebe, mať ho položený doma na svojom oltáriku, alebo ho použiť pri výrobe nejakého iného predmetu. Mne napríklad raz jeden Strom podaroval halúzku, aby som z nej urobil paličku na bubon pre Silviu – moju manželku. Nedávno sme jej kúpili bubon bez paličky a mysleli sme, že paličku dokúpime neskôr. Ale ten Strom si myslel, že takto to bude lepšie. Myslím si to aj ja. Ak Strom sám daroval konárik a ja som z neho spravil paličku, táto palička bude v sebe niesť silu Stromu i silu mojej lásky. Bude to veľmi mocná palička.

pokračovanie

Napísal Marián Benka
v roku 2002, aktualizované v roku 2007

Tento text je voľne šíriteľný, ktokoľvek, komu sa dostane do rúk, ho môže slobodne poslať ďalej a skúsiť praktikovať cvičenia v ňom popísané.

- zdroj: net, uli -
28.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet