ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Nové poplatky za psov

Nové poplatky za psov

Nové poplatky za psov

Od nového roka sú všetci vlastníci psov povinní platiť za svojich miláčikov viac peňazí, ako to bolo doposiaľ. Poplatok sa vyšplhal do výšky 1500 korún za jedného a za každého ďalšieho až 5000 korún. Táto sadzba dane sa dotýka psov chovaných v bytových domoch. Naopak pri psoch chovaných v rodinných domoch a objektoch, kde sú podmienky pre chovanie psa (v ohradenom priestore pri rodinnom dome, pri samostatnej záhrade, rekreačnom objekte, podnikateľskej prevádzke), je sadzba dane nezmenená. Za prvého psa je ročný poplatok 200 Sk a za každého ďalšieho 300 Sk.


Väčšine ľudí chovajúcich psov v bytových domoch sa zdá poplatok neprimeraný, vzhľadom k poskytovaným službám. Tie by mali byť hradené z vybraných poplatkov. Začínajú sa zamýšľať, na aké účely sa vybrané financie od majiteľov psov používajú, keď doteraz v meste nie sú vytvorené vhodné podmienky (odpadkové koše na výkaly, jednorazové vrecká na zber výkalov, zóny na voľný pohyb psov, a pod.) na chov psov v bytovkách.

Ak by mesto riešilo tento problém dlhodobo, investovaním vybraných poplatkov za minulé roky, vytvorením psích zón, inštaláciou košov s vreckami na výkaly, umožnením zriadenia útulku pre psov bezdomovcov, kto by sa pozastavil nad potrebou zvýšenia poplatkov. Aj keď by sa dalo polemizovať o ich výške.

Realita v našom meste je však iná. Poplatky sa zvyšujú a problémy ostávajú. Vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Nové Mesto nad Váhom č. 6/2003 – VZN sa okrem iného uvádza:

  • Na verejnom priestranstve a na miestach, na ktorých je voľný pohyb psov zakázaný, možno vodiť psa len na vôdzke. Zakazuje sa voľný pohyb psov na verejných priestranstvách, okrem miest nato určených (bolo namieste už konečne v našom meste vytvoriť zóny, kde môžu majitelia voľne pustiť svojho psa)
  • Zakazuje sa vstup psov na pláže (prečo nie, ak by mal náhubok a pláže by boli vybavené košmi na výkaly)
  • Ďalej sa zakazuje pohyb psov na úradoch, zdravotných, sociálnych, predškolských, školských a stravovacích zariadeniach, na cintorínoch a pietnych miestach, na ihriskách, pieskoviskách, kúpaliskách a športových areálov

Všetky tieto miesta musia byť viditeľne označené vhodným piktogramom či textom, ktorý je povinný vlastník, správca alebo užívateľ budovy zabezpečiť z vlastných zdrojov.

(pozn. redakcie) Napíšte nám Vaše názory na túto tému (redakcia@pramen.info). Radi ich zverejníme. Ak máte záujem o podrobnejší výklad všeobecne záväzného nariadenia mesta, môžete si ho vyžiadať priamo na mestskom úrade alebo v prípade väčšieho záujmu zo strany čitateľov uverejníme celé znenie.

- Karol Kočica -
12.04.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet