ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Opatrovateľská služba na Starej Turej

Opatrovateľská služba na Starej Turej

Opatrovateľská služba na Starej Turej

Mesto Stará Turá na 6-tom zasadnutí mestského zastupiteľstva upravilo podmienky poskytovania opatrovateľskej služby. Denná sadzba za užívanie 1 m štvorcového podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 5,- Sk/deň. Úhrada za bývanie sa zvyšuje na obyvateľa a deň na 10,- Sk (ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva 1 obyvateľ) a 7,- Sk (ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú 2 obyvatelia).


Používanie vlastných elektrospotrebičov v obytnej miestnosti (okrem varičov, čo je neprípustné) bude spoplatnené ako nadštandard za 100,- Sk mesačne za každý spotrebič.
Výška úhrady za zaopatrenie je pre občanov pri starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby 20,- Sk/deň. Úhradu za odobratú stravu platí každý ubytovaný obyvateľ priamou platbou dodávateľovi stravy. Obyvateľ odoberá minimálne 1 teplé jedlo denne.

Ostatné poplatky sú nastavené takto:

1. Nevyhnutné životné úkony:
  • bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri presune na vozík, z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri požití WC , podávanie liekov, polohovanie 15,- Sk/hod
  • kúpanie vrátane umytia vlasov 20,- Sk/úkon
  • donáška obeda, dovoz obeda, pomoc pri podávaní jedla 10,- Sk/úkon
  • dohľad 15,- Sk/hod
2. Nevyhnutné práce v domácnosti:
  • donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie 15,- Sk/úkon
  • nákup a ďaľšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 20,- Sk/úkon
  • práce spojené s údržbou domácnosti 50,- Sk/hod
  • príprava a varenie raňajok, obeda, príp. večere 20,- Sk/úkon
  • pranie a žehlenie bielizne 10,- Sk/kg
3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím:
  • sprievod na kultúrne podujatia, vybavenie úradných záležitostí, sprievod k lekárovi v rámci mesta 20,- Sk/úkon
- redakcia -
31.08.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet