ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Posvätná bytosť Strom IV.

Posvätná bytosť Strom IV.

Posvätná bytosť Strom IV.

Našu príručku cvičení pre duchovné spojenie s Prírodou zavŕšime dvoma rituálmi. Nejde však o rituály v zmysle striktne predpísaných postupov. Vysvetlíme si len ich zmysel a princíp. Ich konkrétna podoba bude závisieť od vás, presnejšie povedané od toho, čo sa udeje medzi vami a Lesom.


Cvičenia pre duchovné spojenie s Prírodou


Predchádzajúce časti:

 

http://www.pramen.info/c/1261/posvatna-bytost-strom-i.htm
http://www.pramen.info/c/1272/posvatna-bytost-strom-ii.htm
http://www.pramen.info/c/1295/posvatna-bytost-strom-iii.htm

9. cvičenie: Duchovná cesta cez Les


Pri duchovnej ceste cez Les môžete využiť všetky doterajšie cvičenia. V každom prípade by ste už mali mať nejakú skúsenosť s energetickým vnímaním Stromov a Lesa. Nie je podstatné, či prostredníctvom týchto cvičení alebo inej metódy alebo jednoducho prostredníctvom spontánnych zážitkov. Je mnoho ľudí, ktorým sa v prírode spontánne rozširuje vedomie, najmä pokiaľ sú v nej sami. A práve to je moje prvé odporúčanie: Na cestu sa vydajte osamote a snažte sa ostať v tichosti. Niečo iné je, keď sa počas cesty vyskytne potreba vydávať zvuky – napríklad spievať, pohmkávať, kričať... Avšak čokoľvek, čo budete na ceste robiť, by malo mať v jej rámci nejaký zmysel, nejaké opodstatnenie.

Tento zmysel pritom vôbec nemusíte chápať svojim rozumom. Je to, ako keď počúvate hudobnú symfóniu, čítate dobre napísaný román alebo sledujete majstrovsky nakrútený film. Jeden motív nadväzuje na druhý, ústredná téma sa chvíľami stratí, chvíľami sa vynorí s novou silou až všetko dospeje k záveru, ktorý vás naplní (čím, to už závisí od zámeru autora a od vášho vnímania dotyčného diela). Ale pokiaľ nie ste hudobný či literárny kritik, nebudete intelektuálne rozoberať, prečo autor použil práve tento motív, toto prostredie, tento dej. Jednoducho sa necháte strhnúť príbehom (aj hudobná skladba je príbeh, len miesto postáv v nej účinkujú ľudské hlasy a hudobné nástroje).

V tomto prípade ste však vy sami hlavnou postavou i autorom, alebo skôr spoluautorom. Ďalším, a možno podstatnejším autorom sú Sily, s ktorými vstupujete do spojenia. Tí z vás, ktorí majú skúsenosti so šamanskými cestami, vedia, o čom hovorím. Duchovná cesta cez Les je niečo ako šamanská cesta, lenže v tejto realite. V skutočnosti sú hranice medzi touto a duchovnou realitou omnoho tenšie, ako si mnohí myslia. V každom prípade môžete ako pomôcku prijať predstavu, že na tejto ceste zažijete príbeh. Neviete, ako dopadne, ale začiatok je jasný: Vyberiete sa do lesa. Idete tam buď so zámerom nájsť odpoveď na vašu otázku, riešenie pre váš problém alebo idete jednoducho preto, aby ste vykonali duchovnú púť. S pokorou a ochotou prijať čokoľvek, čo vám táto cesta prinesie. Napokon, aj toto je zámer.

O tom, ako môžete vstupovať do lesa a ako sa môžete snažiť vnímať jeho energiu, sa dočítate v cvičení č. 4. Myslím si, že pre túto prácu je najvhodnejším východiskom. Počas vašej cesty však môžete vyskúšať všetky cvičenia ale hlavne – mali by ste byť otvorení voči tomu, čo sa deje. Skúšajte spájať sa a komunikovať nielen so Stromami, ale so všetkým, čo stretnete – s kameňmi, trávou, potokom, zvieraťom, ktoré vám prebehne cez cestu, alebo s celým šírym Lesom.

Ak je vašim zámerom získať pomoc alebo odpoveď, pýtajte sa, kde ju nájdete, kto vám ju môže priniesť, čo by ste vy sami mali urobiť, aby ste ju získali. Možno sa nakoniec dostanete k mocnej Bytosti. Možno ju pocítite vo vnútri veľkého Stromu, machom obrastenom Kameni alebo len pocítite jej prítomnosť, keď vyjdete na čistinku. Pri všetkej úcte ju požiadajte, aby vám pomohla. Možno vás požiada, aby ste najprv vy niečo vykonali pre ňu. Alebo, aby ste to vykonali po tom, čo pomoc dostanete. Bolo by vhodné, aby ste to urobili. Ak nechcete, nemusíte, ale potom by ste si mali zachovať poctivosť a neprijať ani ponúkanú pomoc. Možno ju nájdete niekde hlbšie v Lese. Každopádne by som neradil snažiť sa oklamať lesné Bytosti.

Ak nemáte iný zámer, len vykonať duchovnú cestu, takpovediac, zažiť dobrodružstvo, tak k ceste ako k dobrodružstvu pristupujte. Vykročte do neznáma, uzrozumení s tým, že neviete, čo vás čaká. Buďte veľmi pozorní k tomu, čo sa okolo vás a vo vás deje. Možno napokon predsa len niečo získate – silu, múdrosť, poznanie, pomoc, odpovede na otázky, ktoré by vás ani nenapadlo klásť...

Spravidla stačí, ak si na takúto cestu vyhradíte niekoľko hodín. Môžete si však naplánovať aj prenocovanie v lese alebo niekoľkodňový pochod cez hory. Pokiaľ to budete robiť sami, chce to kus odvahy, ale aj potrebnú turistickú výbavu. Pri namáhavých túrach však hrozí, že sa sústredíte na sledovanie trasy (aby ste nezablúdili) alebo na svoju únavu, hlad, smäd... Je pravda, že istá vyčerpanosť môže uľahčiť rozšírenie vedomia. Ale len do istej miery. Rozhodne by ste nemali prepínať svoje sily. Predstava, že vás osvieti, ak budete dlho a namáhavo putovať cez pol Slovenska, môže byť pascou, do ktorej sa chytíte.

Počas duchovnej cesty môžete vykonať aj nasledujúce, v tejto príručke posledné cvičenie.

10. cvičenie: Vstup do Lesného kruhu


Nie je zlý nápad vstúpiť do Lesného kruhu počas duchovnej cesty cez Les, dokonca si viem predstaviť, že takýmto spôsobom sa môže cesta zavŕšiť. Dá sa to však skúsiť aj samostatne. V každom prípade treba k tomuto „cvičeniu“ pristupovať s veľkou dávkou otvorenosti, odvahy a pokory. Slovo „cvičenie“ som dal do úvodzoviek, lebo v tomto prípade ide o tak intímne a hlboké spojenie s vedomím Lesa, že radšej ako o cvičení by som hovoril o živej skúsenosti.

Okrem iného ide o veľmi individuálny zážitok, preto moje rady nebudú dlhé. Nie náhodou som Lesný kruh zaradil až na záver. Predpokladám, že až sa doň rozhodnete vstúpiť, budete už mať dostatočné skúsenosti s lesnými energiami a dokážete si poradiť sami. Začiatočníkom toto „cvičenie“ neodporúčam. Nie že by bolo pre nich nebezpečné. Začiatočníkovi sa pravdepodobne neudeje nič svetoborné a tak bude mať možno pocit, že celé toto cvičenie je hlúposť.

Po kratšej alebo dlhšej ceste lesom si vyhliadnete miesto, ktoré výrazne zaujme vašu pozornosť. Môže to byť čistinka, miesto medzi niekoľkými stromami alebo kríkmi, jama, čokoľvek... Jednoducho budete vnímať, že tento kúsok Lesa sa vyčleňuje zo svojho okolia, má energetickú kvalitu, ktorá vás mocne priťahuje. Zastaňte pred týmto miestom a v tichosti sa pripravujte naň vstúpiť. Ako, to je čiste na vás. Rozhodne by ste si mali uvedomiť, že vstupujete na miesto Sily, kde zažijete niečo neobyčajné. Snažte sa odpútať od všetkého, čím ste mimo toto miesto. Zabudnite na svoju prácu, rodinu, na vaše občianske meno. Mne sa osvedčilo, keď som na zem odložil svoje hodinky, okuliare, peňaženku s dokladmi, ktoré určujú moju všednú identitu. Keď som sa vyzul a pomaličky ako nahá bytosť bez mena, vstúpil doprostred Lesného kruhu. Vy to môžete robiť svojim vlastným spôsobom.

Čo a udeje vo vnútri Kruhu, nikdy dopredu neviete. Preto je dobré vstupovať doň bez očakávaní, pripravený prijať čokoľvek, čo príde. Ak to robíte poctivo, bez bočných zámerov, pravdepodobne niečo naozaj príde a bude to silné. Hovoriť o tom ľudskou rečou je tak či tak veľmi ťažké. V tej chvíli budete v skutočnom spojení s Lesom a ten má svoj vlastný jazyk bez slov.Napísal Marián Benka
v roku 2002, aktualizované v roku 2007

Tento text je voľne šíriteľný, ktokoľvek, komu sa dostane do rúk, ho môže slobodne poslať ďalej a skúsiť praktikovať cvičenia v ňom popísané.


- zdroj:net, uli -
04.09.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet