ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Spochybnenie nepriaznivého hodnotenia

Spochybnenie nepriaznivého hodnotenia

Spochybnenie nepriaznivého hodnotenia

Health Policy Institute (HPI) vypracoval hodnotenie slovenských zdravotných poisťovní. Kým súkromné poisťovne s HPI spolupracovali, komunikovali a výsledky hodnotenia brali ako podnet na ďalšie zlepšovanie, štátne zdravotné poisťovne sa s predstaviteľmi HPI odmietli stretnúť. Minister zdravotníctva Ivan Valentovič a štátne poisťovne považujú rating za neobjektívny. Podľa ministra sú totiž štátne poisťovne na špičke, lebo ich garantuje štát.


Prvoradým kritériom hodnotenia bola finančná ochrana poistenca. Ďalej sa hodnotili produkty nad rámec rozsahu verejného zdravotného poistenia, klientsky servis a vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Do hodnotenia však z dôvodu nejednoznačnej metodiky nemohli byť zahrnuté napr. čakacie zoznamy, objem hradenia nadlimitných výkonov, manažment pacienta a revízny systém, záväzky po lehote splatnosti alebo zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Rating Health Policy Institute:
  • A - Union zdravotná poisťovňa a Dôvera
  • B - Európska zdravotná poisťovňa a Apollo
  • D - Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa

- redakcia -
06.09.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet