ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > M.O.C., Chirana a Chirana Medical

M.O.C., Chirana a Chirana Medical

M.O.C., Chirana a Chirana Medical

M.O.C. s.r.o. so sídlom v Starej Turej utŕžila v minulom roku z predaja vlastných výrobkov a služieb 47,7 mil. Sk. Spoločnosť dokázala vygenerovať pridanú hodnotu v objeme 39,9 mil. Sk. Skupina M.O.C. dosahuje rekordy v objeme predaja svojich výrobkov značky CHIRANA (zvýšenie oproti r. 2006 o 16 %). Táto firma dosiahla v minulom roku čistý zisk 20,2 mil. Sk (rok predtým 3,9 mil. Sk).


M.O.C., s.r.o. vznikla v roku 2001. Zaoberá sa výrobou a predajom zdravotníckej a dentálnej techniky. Ku koncu minulého roka spoločnosť evidovala majetok v hodnote 202,7 mil. Sk. Záväzky vyčíslili na 121,5 mil. Sk. Medziročne firma zvýšila objem čerpaných bankových úverov a výpomoci o 10,2 mil. Sk na 55,6 mil. Sk. Za 1 až 7. mesiac 2007 narástol objem predaja o 15.3 % v porovnaní s rovnakým obdobím r.2006.

M.O.C. vlastní prevádzkové aktíva spoločností Chirana Medical, a.s. ktorá sa zaoberá výrobou a predajom dentálnych súprav a dentálneho náradia. V minulom roku Chirana Medical utŕžila z predaja vlastných výrobkov a služieb 392,3 mil. Sk (nárast o 5,7 %). Podnik vygeneroval pridanú hodnotu 133,5 mil. Sk. Spoločnosť tak dosiahla v minulom roku čistý zisk vo výške 8,4 mil. Sk. Ku koncu minulého roka firma evidovala majetok v hodnote 145,3 mil. Sk. Chirana Medical má vytvorenú obchodnú a servisnú sieť na Slovensku, Českej republike, Poľsku, Maďarsku, v oblasti Ruska, v pobaltských krajinách i v západnej Európe.

M.O.C. je aj jediným akcionárom spoločnosti Chirana, s.r.o. ktorá sa zaoberá výrobou a predajom anestéziologických prístrojov, prístrojov pre intenzívnu starostlivosť a resuscitáciu. Chirana medziročne zvýšila tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb o 89,4 % na 126,5 mil. Sk. Podnik vygeneroval pridanú hodnotu 38 mil. Sk. Firma dosiahla čistý zisk 15,3 mil. Sk. Ku koncu minulého roka evidovala majetok v hodnote 91,1 mil. Sk. Chirana má vybudovanú predajnú a servisnú sieť v takmer tridsiatich krajinách sveta. V roku 2004 založila v Českej republike dcérsku spoločnosť Chirana CZ, s.r.o. ktorá vznikla s cieľom poskytovať kvalitnejšie služby v oblasti predaja a servisu anestetických a dýchacích prístrojov na českom trhu.
- redakcia -
10.09.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet