ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Gejovia a lesby organizujú výstavu na Námestí SNP v Bratislave

Gejovia a lesby organizujú výstavu na Námestí SNP v Bratislave

Gejovia a lesby organizujú výstavu na Námestí SNP v Bratislave

Počas siedmych dní od 8. do 14. septembra 2007 bude v Bratislave na Námestí SNP umiestnená edukačno-umelecká putovná výstava SME TU - dni inakosti.

Výstavu organizuje Iniciatíva Inakosť ako súčasť projektu SME TU - dni inakosti realizovaného v rámci Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 - na ceste k spravodlivej spoločnosti.


Cieľom výstavy je oboznámiť verejnosť s históriou a súčasnosťou života gejov a lesieb v Európe a na Slovensku: diskriminácia v minulosti - smerovanie k rovnoprávnosti v súčasnosti.

Panely výstavy sa venujú témam:

-    Homosexualita v obraze dejín

(prehistória, antika, stredovek, renesancia, osvietenstvo, 20. storočie, boj za práva homosexuálov)

-    Gejovia a lesby v legislatíve Európskej únie

-    Prečo nestačia zmluvy, ale treba zákon o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia

-    Krajiny, v ktorých existujú zákony upravujúce spolužitie párov rovnakého pohlavia

-    Registrované partnerstvá a manželstvá gejov a lesieb a demografický vývoj

-    Homosexuálne páry a deti

-    Známe osobnosti

-    Výroky na tému homosexualita

-    Rôznorodosť vo firmách - IBM

-    Poučenie a dotazník pre heterosexuálov

-    Homosexualita v prírode

-    Predstavenie Iniciatívy Inakosť a projektu SME TU - dni inakosti

-    Odborný seminár Inakosť a diskriminácia

-    Petícia za prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia


Verejnosť si výstavu môže pozrieť denne od 10,00 hod. do 18,00 hod.

Po Bratislave sa výstava presunie do Banskej Bystrice (15.-21.9.2007) a do Košíc (22.-28.9.2007).
 
- Ivo Slávka -
10.09.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet