ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Situácia v jadrovej elektrárni

Situácia v jadrovej elektrárni

Situácia v jadrovej elektrárni

Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS), ktorá prevádzkuje jadrovú elektráreň V1, informovala o situácii v Jaslovských Bohuniciach. Prvý blok je od začiatku roku 2007 odstavený a na druhom prebiehajú prípravy na odstavenie od roku 2009.


V 2. bloku do konca augusta tohto roka vyrobili 2.404 gigawatthodiny (GWh) elektrickej energie. V samotnom auguste to bolo 291,8 GWh elektriny.

Náklady na prípravu a ukončenie prevádzky elektrárne V1 dosiahnu výšku približne 16 mld. Sk. Na samotnú likvidáciu jadrovej elektrárne bude potrebných ďalších približne 25 mld. Sk.

Jadrová vyraďovacia spoločnosť vznikla premenovaním firmy GovCo, a.s., ktorá prevzala zodpovednosť za prevádzkovanie jadrovej elektrárne V1 od 1. apríla 2006. Jej jediným akcionárom je Slovenská republika. Spoločnosť GovCo prevzala zodpovednosť za vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a za zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom.

- redakcia -
12.09.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet