ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Podpora z Recyklačného fondu

Podpora z Recyklačného fondu

Podpora z Recyklačného fondu

Tlačová tajomníčka Recyklačného fondu Ivana Luptáková informovala, že podporia projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími 152 miliónmi Sk. Na augustovom zasadnutí Správnej rady vyhoveli desiatim žiadostiam o dotácie.


Podporené projekty:
  • KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica - takmer 44 miliónov Sk
  • WIP Autovrakovisko, s. r. o., Šamorín - 5,3 milióna Sk
  • Združenie automobilového priemyslu SR (Elektronický systém zberu a spracovania údajov eZAP, 2. etapa) - takmer 60 miliónov Sk
  • ETOP - TRADING, a. s., Púchov (podpora zberu a spracovania starých pneumatík) - 19,2 milióna Sk
  • Mestský podnik Služba Stropkov (zriadenie zberného strediska pre zber vybraných nebezpečných odpadov a pneumatík) – 660.000,- Sk
  • Združenie obcí SEZO-Spiš, Spišská Nová Ves (IV. etapa separovaného zberu odpadov) - 6,4 milióna Sk
  • Mesto Strážske (intenzifikácia separovaného zberu komunálnych odpadov, II. etapa) - takmer 655.000,- Sk
  • Technické služby mesta Levoča - 1,3 milióna Sk
  • TRANSFORM RECYCLING, a. s., Žiar nad Hronom (recyklácie zmesového plastového odpadu zo separovaného zberu) - 15 miliónov Sk
  • Zväz elektrotechnického priemyslu (propagácia zberu a zhodnocovania elektroodpadu na medzinárodnom veľtrhu ELOSYS v Trenčíne) – 195.000,- Sk
Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od jej posledného zasadnutia 26. júna vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest viac ako 10,5 milióna Sk príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Od začiatku roka Správna rada RF schválila dotácie pre 56 projektov v súhrnnej výške 395 miliónov Sk.
- redakcia -
14.09.2007

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet